Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022
Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konané 23.09. - 24.09.2022

Podrobný přehled výsledků najdete na stránkách Českého statistického úřadu. V detailu tohoto článku jsou pak podrobné přehledy za jednotlivé okrsky.

Seznam zvolených zastupitelů najdete zde.

V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny
V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny

Dva roky od prvotní idey - sloučit odpadové hospodářství města pod jeden areál, se v průběhu letních prázdnin po zdárně provedené stavbě povedlo ukončit kolaudační řízení stavebních úprav v areálu kompostárny. Jejich smyslem byla úprava stávajícího areálu tak, aby mohl sloužit nejen jako kompostárna, ale jako sběrný dvůr.

Křížový vrch Šluknov - výsadba dřevin

Srdečně zveme občany města dne 04. 11. 2022 na Křížový vrch. Přijďte si zasadit strom a udělat tak něco pro životní prostředí a hlavně pro město, ve kterém společně žijeme.

Obnova komunikace v ulici 17. listopadu
Obnova komunikace v ulici 17. listopadu

V úterý 27. září bude zahájena obnova povrchu v ulici 17. listopadu v úseku od sídliště okolo tenisových kurtů až ke křižovatce s ulicí Sokolská, včetně parkoviště u trafostanice u křižovatky s ulicí Sv. Čecha - viz přiložená mapka.

Dotace na fasády a střechy pro rok 2023 aktuálně

Město Šluknov podporuje zlepšení celkového vzhledu města a bude tak i nadále pokračovat v podpoře vlastníků na opravě fasád a střech – nově dle rozhodnutí Rady města v celém městě (území městské památkové zóny Šluknov – dále jen MPZ, bude mít zlepšené podmínky) a s navýšeným předpokládaným objemem alokovaných prostředků ve výši 500tis. Kč.

Zahájení opravy mostku v Císařském
Zahájení opravy mostku v Císařském

Dne 26.9. bude zahájena rekonstrukce (resp. demolice původního a stavba nového) mostku v Císařském pod dětským hřištěm. Jedná se o začátek rekonstrukce 4 mostků v této lokalitě, která proběhne v tomto a následujícím roce.

Informace pro návštěvníky zámeckého parku

Dne 12.09.2022 byla s okamžitou platností uzavřena dřevěná lávka v zámeckém parku. Lávka je v nevyhovujícím technickém stavu. Prosíme nevstupujte na ni, hrozí nebezpečí úrazu. Děkujeme za pochopení.

Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2023

Vyhlašovatelem Programu na projekty veřejně prospěšného charakteru (dále jen „Program“) a poskytovatelem dotace je město Šluknov, IČ 00261688, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.

Program se vyhlašuje s účinností od 01.10.2022.

Průzkum pocitu bezpečí obyvatel Šluknova 2022

Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás touto cestou požádali o vyplnění dotazníku, který se zabývá pocitem bezpečí ve městě Šluknov. Dotazník je anonymní a data z něj získána, budou využita k realizaci projektů, zaměřujících se na prevenci kriminality ve Šluknově.

Chceme touto cestou zjistit, zda se občané našeho města cítí ve svém bydlišti bezpečně a na co se v následujícím roce zaměřit v rámci prevence kriminality.

Výsledky dotazníkového šetření budou uveřejněny na webu města a ve Šluknovských novinách.

Děkujeme za čas věnovaný vyplnění našeho dotazníku. Zde je odkaz na vyplnění online dotazníku.

Bc. Petra Jelínková - manažer prevence kriminality, Jiří Růžička - strážník MP Šluknov

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem
Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem

Dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.

Výsledky rozborů vody v městských studnách

Dne 2. května 2022 provedla společnost Aquatest a.s. pravidelné odběry vody ve veřejných studnách, studnách různých provozoven a ve studnách užívaných jednotlivými fyzickými osobami v soukromých objektech.

Propojka Království - Valdek je již průjezdná
Propojka Království - Valdek je již průjezdná

Propojka Království – Valdek je již průjezdná, hlavní práce jsou dokončeny (zbývají již jen dokončení krajnic a zalití spár). Na více než kilometr dlouhé komunikaci je položen nový asfaltový povrch, a to včetně celkem 10 výhyben rovnoměrně rozmístěných po celé trase.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení