Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu
Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu

Odbor rozvoje a životního prostředí zpracoval vůbec první ucelený přehled všech pozemků ve vlastnictví města, které jsou dle územního plánu vhodné k výstavbě rodinného domu.

AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Zemřel pan Ivan Kolomazník, dlouholetý zastupitel a prezident fotbalového oddílu klubu SK Šluknov
Zemřel pan Ivan Kolomazník, dlouholetý zastupitel a prezident fotbalového oddílu klubu SK Šluknov

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v sobotu 16. září 2023, nás ve věku nedožitých 83 let, opustil dlouholetý zastupitel a prezident fotbalového oddílu klubu SK Šluknov pan Ivan Kolomazník.
Věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.
Čest jeho památce

Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2024

Město Šluknov podporuje obnovy fasád a střech v rámci města Šluknov pro zlepšení vzhledu a zkvalitnění přitažlivosti v rámci turistického ruchu. Pro rok 2024 je připraven již 7. ročník tohoto dotačního programu, u kterého je navýšena celkové alokace dotačního programu, celkové částky pro projednávaný objekt, které mohou vlastnící získat a s možností opakovaného čerpání u nemovitých kulturních památek pro podporu kvalitních oprav památek ve městě. Celé znění Programu, i nových změn najdete v přiloženém Textu dotačního programu.

Přesun kontejnerů na textil

Vážení občané, v nejbližší době dojde k přesunutí kontejnerů na textil z ulice Svojsíkova x Křečanská a ulice Sokolská, a to na kontejnerové stání u ubytovny v Království a dále před sběrný dvůr s kompostárnou v ulici Tovární.

Malé změny v odpadovém hospodářství ve městě Šluknov
Malé změny v odpadovém hospodářství ve městě Šluknov

Vážení občané, jelikož vám chceme třídění odpadu co nejvíce usnadnit, tak nově od 1. září můžete dávat tetrapak (krabice od mléka, džusů apod.) do modrých kontejnerů na papír. Již nebude možnost odkládat tetrapaky do červených/oranžových pytlů.

Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů

Pro celé území Ústeckého kraje od 12. července 2023, 13.00 hodin, dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání.

Máme další 4 opravené mosty
Máme další 4 opravené mosty

Město Šluknov pokračuje v postupné opravě mostů, kterých je v jeho vlastnictví více než 90. O problematice, odstraňování neduhů z minulosti a nutnosti postupných oprav jsme vás informovali již v dřívějších číslech ŠN. S koncem června jsme se posunuli zase o něco dál a opravili 4 mosty v Císařském v úseku od Technických služeb až po dětské hřiště.

Nové odpadní nádoby na jedlé tuky a oleje
Nové odpadní nádoby na jedlé tuky a oleje

Vážení občané, nyní máte možnost odevzdat jedlé tuky a oleje z domácnosti do k tomu určené nádoby. Tato nová nádoba se nachází v Lužické ulici u kontejnerů na tříděný odpad. Stále platí možnost odevzdání ve sběrném dvoře.

Nadace ČEZ poskytla Svazku obcí SEVER finanční dar v hodnotě 50000,- Kč
Nadace ČEZ poskytla Svazku obcí SEVER finanční dar v hodnotě 50000,- Kč

Účelem projektu bylo uskutečnění akce „Olympiáda dětí Svazku obcí SEVER 2023". Olympiáda se konala dne 8. 6. 2023 na městském stadionu v Rumburku a zúčastnili se jí zástupci všech členů Svazku. Účastníkům byl z rozpočtu pořadatele a z daru Nadace ČEZ zajištěn příjemný zážitek krásného dne stráveného pohybem a soutěžením v různých disciplínách „královny sportu" - atletiky. Z rozpočtu bylo pořízeno především zajištění pořádání samotné akce, medaile pro účastníky, poháry, trička, občerstvení a další.
Děkujeme Nadaci ČEZ za podporu.

První fáze oprav asfaltových komunikací je dokončena
První fáze oprav asfaltových komunikací je dokončena

Jako každým rokem, i letos dostává nový povrch hned několik městských komunikací, které jsou opravovány v souladu s plánem oprav komunikací na roky 2021 – 2025. Letošní rok do oprav míří rekordní částka více než 6 mil. Kč a bude opraveno hned 8 ucelených komunikací.

Pozvánka na výstavu soch pro Křížovou cestu v Království
Pozvánka na výstavu soch pro Křížovou cestu v Království

Město Šluknov se pomalu blíží dokončení několikaleté postupné obnovy krásného místa v krajině Království – zdejší křížové cesty. V letošním roce bude znovu postavena rozpadlá grotta sv. Petra (včetně zrestaurované sochy sv. Petra) a zároveň se po mnoha desetiletích znovu na místě objeví socha Krista Trpitele, která bude osazena v kapli Bičování Krista.

Popelnice na kovy aneb opět blíže k vyšší vytříděnosti
Popelnice na kovy aneb opět blíže k vyšší vytříděnosti

V současné době přibylo na území města Šluknov 5 popelnic na kovy. Město tím pokračuje v rozšiřování sběrné sítě nádob na tříděný odpad a její nabídky. Nově přistavěné popelnice na kovy se nachází v ulici Jiráskova, naproti bývalým potravinám D+S, v Císařském u mandlu, v Království u ubytovny a v Rožanech na návsi.
Popelnice na kovy mají za úkol zvýšit komfort občanů při třídění odpadů, kdy již není potřeba vyčkávat na pytlový svoz, který probíhá 1x za 2 měsíce nebo vozit kovy do sběrného dvora. Dalším neopominutelným faktem je to, že je obec povinna do r. 2025 splnit vytříděnost komunálního odpadu minimálně 60 %. Proto apelujeme na občany, aby odpad třídili, co nejvíce to jde. Je to ve vašich rukách.

! Pytlový svoz kovů (a dále tetrapacku a plastu) funguje stále!

Město Šluknov hledá vánoční strom
Město Šluknov hledá vánoční strom

Pokud máte v plánu v roce 2023 kácet nějaký krásný jehličnan, nabídněte ho městu a kontaktujte odbor rozvoje a ŽP.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení