Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu
Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu

Odbor rozvoje a životního prostředí zpracoval vůbec první ucelený přehled všech pozemků ve vlastnictví města, které jsou dle územního plánu vhodné k výstavbě rodinného domu.

První fáze oprav asfaltových komunikací je dokončena
První fáze oprav asfaltových komunikací je dokončena

Jako každým rokem, i letos dostává nový povrch hned několik městských komunikací, které jsou opravovány v souladu s plánem oprav komunikací na roky 2021 – 2025. Letošní rok do oprav míří rekordní částka více než 6 mil. Kč a bude opraveno hned 8 ucelených komunikací.

AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci rekonstrukce vodovodního řadu

Dne 12.6. od 8:00 do 15:00 hodin, Šluknov, ulice: Dr. Milady Horákové, Hálkova, Jungmannova, K. H. Borovského

Pozvánka na výstavu soch pro Křížovou cestu v Království
Pozvánka na výstavu soch pro Křížovou cestu v Království

Město Šluknov se pomalu blíží dokončení několikaleté postupné obnovy krásného místa v krajině Království – zdejší křížové cesty. V letošním roce bude znovu postavena rozpadlá grotta sv. Petra (včetně zrestaurované sochy sv. Petra) a zároveň se po mnoha desetiletích znovu na místě objeví socha Krista Trpitele, která bude osazena v kapli Bičování Krista.

Popelnice na kovy aneb opět blíže k vyšší vytříděnosti
Popelnice na kovy aneb opět blíže k vyšší vytříděnosti

V současné době přibylo na území města Šluknov 5 popelnic na kovy. Město tím pokračuje v rozšiřování sběrné sítě nádob na tříděný odpad a její nabídky. Nově přistavěné popelnice na kovy se nachází v ulici Jiráskova, naproti bývalým potravinám D+S, v Císařském u mandlu, v Království u ubytovny a v Rožanech na návsi.
Popelnice na kovy mají za úkol zvýšit komfort občanů při třídění odpadů, kdy již není potřeba vyčkávat na pytlový svoz, který probíhá 1x za 2 měsíce nebo vozit kovy do sběrného dvora. Dalším neopominutelným faktem je to, že je obec povinna do r. 2025 splnit vytříděnost komunálního odpadu minimálně 60 %. Proto apelujeme na občany, aby odpad třídili, co nejvíce to jde. Je to ve vašich rukách.

! Pytlový svoz kovů (a dále tetrapacku a plastu) funguje stále!

Město Šluknov hledá vánoční strom
Město Šluknov hledá vánoční strom

Pokud máte v plánu v roce 2023 kácet nějaký krásný jehličnan, nabídněte ho městu a kontaktujte odbor rozvoje a ŽP.

Zápis do MŠ Šluknov pro školní rok 2023-2024

Proběhne dne 10.5.2023 a 3.7.2023 pak zápis pro ukrajinské děti. Více informací na webu školky.

Pár zajímavostí o letošní největší městské akci
Pár zajímavostí o letošní největší městské akci

Téměř 9 milionů korun letos investuje město Šluknov do lokality garáží na Rumburské ulici. Jedná se o nápravu dlouho neřešeného stavu, který místo provází již od počátku stavby samotných garáží v 70. letech. Ty byly vybudovány v souvislosti s výstavbou sídliště na místě bývalého továrního objektu a až na výjimky byly situovány v naprosté rovině bez jakéhokoliv odvodnění. Tento stav spolu s nepříliš propustným podložím od počátku zapříčiňoval problémy s vodou, která se zde neustále držela a likvidovala jakékoliv snahy o nápravu zpevněných štěrkových ploch.

Šluknov navštívila autorka dětských knih Ivona Březinová

Minulý týden navštívila Šluknov autorka dětských knih Ivona Březinová (bylo již uvedeno). Paní spisovatelka nabízí k prodeji své knihy včetně osobního věnování. Knihy si můžete objednat v Městské knihovně ve Šluknově a případně požádat o toto věnování. Při objednávání bude nutné uhradit uvedenou částku. V případě, že by kniha nepřišla, uvedená částka vám bude samozřejmě vrácena. Přehled knih a ceník je v příloze.

AKTUALIZOVÁNO - V polovině března bude zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dr. M. Horákové
AKTUALIZOVÁNO - V polovině března bude zahájena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dr. M. Horákové

Severočeská vodárenská společnost se začátkem jara (předpoklad zahájení je v pondělí 13.3.) spustí dlouho připravovanou akci rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Dr. M. Horákové, a to v rozsahu mezi křižovatkami s ulicemi Potoční a Židovská (viz přiložený zákres).

Investiční akce v letošním roce

Jelikož se po zimě rozbíhá stavební sezona, rádi bychom vás informovali o největších investičních akcích, které jsou v rozpočtu navrženy (a nejen těch).

Řeznictví Formánek nabízí po dobu výpadku pátečního prodeje rozvoz masa a uzenin až do domu

Objednávky je možné zaslat formou SMS na tel.: 702 481 531 nejpozději do čtvrtka do 15:00 hod. Do objednávky je nutno napsat jméno, adresu a telefonní číslo. Rozvoz bude probíhat v pátek v době od 13:00 hod. do 16:00 hod.

Zahajujeme kompletní obnovu povrchů v lokalitě garáží na Rumburské
Zahajujeme kompletní obnovu povrchů v lokalitě garáží na Rumburské

Na základě četných stížností vlastníků garáží a celkově nevyhovujícímu stavu veřejných ploch v této lokalitě, která již není řešitelná lokálními opravami, zahajujeme komplexní akci obnovy povrchů a realizace zcela nového systému odvodnění.

Pojízdná prodejna masa a uzenin - Řeznictví Formánek

Od 08.02.2023 do odvolání bude pojízdná prodejna na náměstí každou středu v době od 13:00 hod. do 15:00 hod.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení