Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Zámecké slavnosti s kouzelným programem
Zámecké slavnosti s kouzelným programem

28. a 29. června 2024 pořádá město Šluknov ve Šluknovském zámku a v zámeckém parku, v pořadí již sedmnácté Zámecké slavnosti.

Participativní rozpočet na rok 2025
Participativní rozpočet na rok 2025

Již sedm let realizujeme ve městě tzv. participativní rozpočet. Tento termín pod sebou skýtá možnost občanů města rozhodnout svým hlasem o realizaci akce nad rámec akcí schválených zastupitelstvem v rozpočtu města. V letošním roce byla navíc značně rozšířena možnost participace a to tak, že jsme se rozhodli vás zapojit již do fáze sběru námětů na akce, nikoliv jen hlasovat o realizaci již z dřívějška připravených akcí. Mohli jste tak po dobu dvou měsíců podávat své návrhy prostřednictvím webového formuláře či písemně. Odezva bohužel nebyla velká – sešli se nám pouze tři návrhy.

Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu
Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu

Odbor rozvoje a životního prostředí zpracoval vůbec první ucelený přehled všech pozemků ve vlastnictví města, které jsou dle územního plánu vhodné k výstavbě rodinného domu.

Svoz popela z uhlí

Jako město máme nabídku na svoz popela z uhlí (vzniklý z topení v bytových jednotkách, rodinných domech, rekreačních objektech apod.), který teď odkládáte do černých nádob na směsný komunální odpad.

AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Den otevřených podstávkových domů
Den otevřených podstávkových domů

Přijďte se podívat, jak probíhá revitalizace objektu. Zahájení prací vidíte na snímku vedle mapy a dnešní skutečnost si můžete prohlédnout na vlastní oči již tuto sobotu 25.05.2024 od 10 – 18 hod., včetně možnosti komentované prohlídky stavitelem. Letošní část oprav finančně podpořilo město Šluknov v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2024.
K objektu se nejlépe dostanete od autobusové zastávky „Království – kostel“ po pěšině podél objektu býv. krámku U Koňáků.

Kompletace poslední části krovu sladovny zahájena
Kompletace poslední části krovu sladovny zahájena

Kompletace nového krovu u poslední (4.) části krovu a střechy sladovny byla zahájena. Po dokončení krovu bude propojena střešní rovina mezi již dokončenými částmi, včetně prvků na střeše – Napoleonských oblouků a Volských ok, s užitím pálené tašky bobrovky.
Práce provádí firma WAKOS s.r.o. Rumburk a finančně podporuje Ústecký kraj a Ministerstvo kultury.

Den otevřených dveří ZUŠ Rumburk
Den otevřených dveří ZUŠ Rumburk

V úterý 28. 5. 2024 od 13 do 17 hodin.

Volby do Evropského parlamentu 2024 - Informace pro občany jiného členského státu EU

Právo volit na území ČR do Evropského parlamentu má každý občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb, tj. 8. 6. 2024, dosáhne věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb (tj. 23. 4. 2024) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení