Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

UPOZORNĚNÍ - nové sazby poplatků za komunální odpad

Od 1. 1. 2020 platí nová Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zde naleznete přehlednou tabulku nových sazeb.

Aktualizace provozu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk

Provoz chirurgické ambulance se s účinností od 15.2.2020 obnovuje, pro přehlednost uvádíme zaktualizované provozy viz. příloha.

My to zvládneme - START

Projekt určený pro osoby pečující o malé děti do věku maximálně 15 let, které jsou v evidenci ÚP ČR kontaktní pracoviště Rumburk a Varnsdorf

PRO Šluknovsko bez překážek

Projekt chce eliminovat bariéry znesnadňující situaci cílové skupiny na trhu práce, a to prostřednictvím vybraných a osvědčených nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Důležité je začlenit osoby se zdravotním postižením do společnosti, a to rychle a bez jakýchkoliv předsudků.

Uzavření areálu stadionu pro průchod

Rádi bychom informovali obyvatele Šluknova, že z důvodu dlouhodobého poškozování majetku (objekt tribuny, mobiliář, kurty, zeleň) bude s okamžitou platností mimo pracovní dobu správce stadionu (6.30 – 15.00) uzavřen z obou stran (tedy z ulic Svatopluka Čecha a Žižkova) pro průchod uzavřen areál stadionu Slávy Novotného.

Osobní asistence pro Vás či Vaše blízké

Kostka Krásná Lípa poskytuje sociální služby v regionu Šluknovského výběžku. Na základě potřeb a zájmu, jsme od začátku roku 2019 otevřeli sociální službu Osobní asistence.

Hřbitovní kaple získala nový kabát
Hřbitovní kaple získala nový kabát

Na konci loňského roku skončily práce na opravě hřbitovní kaple ve Šluknov, kterou jste pro loňský rok vybrali k realizaci hlasováním v participativním rozpočtu.

Plánované investiční akce města pro letošní rok

Rádi bychom vás seznámili s přehledem plánovaných stavebních akcí pro letošní rok tak, jak byly zastupitelstvem schváleny v rozpočtu města.

Česká televize před týdnem zavítala do Šluknova
Česká televize před týdnem zavítala do Šluknova

Hned dva natáčecí týmy České televize zavítaly v průběhu minulého týdne do našeho města.

Nové „Oranžové“ přechody v ulici T. G. Masaryka
Nové „Oranžové“ přechody v ulici T. G. Masaryka

Asi málokterému Šluknovákovi unikla v listopadu a prosinci realizace nových, resp. obnovených přechodů pro chodce v ulici T. G. Masaryka – konkrétně u základní školy a za knihovnou.

Dotace na fasády a střechy aktuálně, aneb jak dopadl rok 2019
Dotace na fasády a střechy aktuálně, aneb jak dopadl rok 2019

Jsme na konci roku 2019 a jak to tak bývá, obvykle se v této době bilancuje a vyhodnocuje. V letošním roce probíhal 2. ročník dotací – příspěvků na obnovy fasád a střech v Městské památkové zóně Šluknov. Město se tímto snaží jednak pomoci vlastníkům nemovitostí v centru města s opravou jejich objektů, neboť musí probíhat v souladu se zákonem o památkové péči – starší objekty jsou tak opravovány tradičnějšími materiály a postupy a také z důvodu, že chceme zlepšit vzhled obce. Zde má Šluknov značné rezervy, zejména pak neuspokojivý vzhled střech.

Rekonstrukce radnice uspěla v soutěži „Stavba Ústeckého kraje“

Loni dokončená rekonstrukce budovy radnice uspěla v pravidelné soutěži „Stavba Ústeckého kraje“, kterou každoročně vyhlašuje Okresní hospodářská komora a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Akce se z deseti přihlášených umístila na čtvrtém místě a bylo jí jako jediné z přihlášených uděleno „Čestné uznání“ za velmi pozitivní vliv na lokalitu. Byť jsme tedy zůstali těsně pod stupni vítězů, velmi nás toto hodnocení těší. Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2020
Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2020

Město Šluknov již potřetí dalo možnost svým občanům rozhodnout o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi celkem 280 hlasovacích lístků (218 hlasů elektronicky a 62 hlasů písemně), což je téměř identický počet hlasujících jako v loňském roce.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení