Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu
Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu

Odbor rozvoje a životního prostředí zpracoval vůbec první ucelený přehled všech pozemků ve vlastnictví města, které jsou dle územního plánu vhodné k výstavbě rodinného domu.

AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Obnova komunikace v ulici Nerudova
Obnova komunikace v ulici Nerudova

Ve středu 21.11.2023 bude zahájena obnova povrchu v ul. Nerudova v úseku od křižovatky s ul. Farní po křižovatku s ul. Na Příkopě.
Stávající poškozený povrch bude odstraněn a nově budou položeny žulové kostky. Předpoklad trvání prací je cca do konce roku 2023. Ulice bude neprůjezdná po dobu provádění prací. Prosíme o trpělivost a případnou součinnost obyvatel přilehlých rodinných domů s realizační firmou. Děkujeme za pochopení.

Co nového nás čeká v roce 2024 v oblasti odpadů? Zůstáváme u stávajícího systému poplatku za odpadové hospodářství

S ohledem na zvyšující se náklady na odpadové hospodářství ve městě Šluknov byla zastupitelstvem města schválena nová výše poplatku, a to ve výši 1020 Kč (85 Kč/měsíc). Naposledy byla částka navýšena v roce 2019, kdy byly náklady na systém odpadového hospodářství ve městě o více než třetinu nižší. Nová sazba poplatku tedy adekvátně reaguje na zvyšující se náklady.

Obnova komunikace v ulici Karlova
Obnova komunikace v ulici Karlova

V pondělí 23.10.2023 bude zahájena obnova povrchu v ul. Karlova v úseku od křižovatky u střední školy, až ke křižovatce K.H. Máchy.

Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2024

Město Šluknov podporuje obnovy fasád a střech v rámci města Šluknov pro zlepšení vzhledu a zkvalitnění přitažlivosti v rámci turistického ruchu. Pro rok 2024 je připraven již 7. ročník tohoto dotačního programu, u kterého je navýšena celkové alokace dotačního programu, celkové částky pro projednávaný objekt, které mohou vlastnící získat a s možností opakovaného čerpání u nemovitých kulturních památek pro podporu kvalitních oprav památek ve městě. Celé znění Programu, i nových změn najdete v přiloženém Textu dotačního programu.

Přesun kontejnerů na textil

Vážení občané, v nejbližší době dojde k přesunutí kontejnerů na textil z ulice Svojsíkova x Křečanská a ulice Sokolská, a to na kontejnerové stání u ubytovny v Království a dále před sběrný dvůr s kompostárnou v ulici Tovární.

Malé změny v odpadovém hospodářství ve městě Šluknov
Malé změny v odpadovém hospodářství ve městě Šluknov

Vážení občané, jelikož vám chceme třídění odpadu co nejvíce usnadnit, tak nově od 1. září můžete dávat tetrapak (krabice od mléka, džusů apod.) do modrých kontejnerů na papír. Již nebude možnost odkládat tetrapaky do červených/oranžových pytlů.

Máme další 4 opravené mosty
Máme další 4 opravené mosty

Město Šluknov pokračuje v postupné opravě mostů, kterých je v jeho vlastnictví více než 90. O problematice, odstraňování neduhů z minulosti a nutnosti postupných oprav jsme vás informovali již v dřívějších číslech ŠN. S koncem června jsme se posunuli zase o něco dál a opravili 4 mosty v Císařském v úseku od Technických služeb až po dětské hřiště.

Nové odpadní nádoby na jedlé tuky a oleje
Nové odpadní nádoby na jedlé tuky a oleje

Vážení občané, nyní máte možnost odevzdat jedlé tuky a oleje z domácnosti do k tomu určené nádoby. Tato nová nádoba se nachází v Lužické ulici u kontejnerů na tříděný odpad. Stále platí možnost odevzdání ve sběrném dvoře.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení