Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Uzavírka ulice Karlova z důvodu opravy místní komunikace
Uzavírka ulice Karlova z důvodu opravy místní komunikace

Práce se budou konat v termínu od 8.8.2022 do 8.9.2022.

Včasné vyřízení osobních dokladů před letní sezónou

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas?

Má vaše dítě občanský průkaz?

Plánujete letní dovolenou mimo Evropskou unii a nemáte platný cestovní pas?

Jak vše vyřešit naleznete v příloženém létáku

 

Informace Českého telekomunikačního úřadu pro občany, kteří přijímají televizi přes anténu

Český telekomunikační úřad oznamuje, že v tomto regionu bude zahájeno uvádění do provozu základnových stanic nových mobilních sítí, což bude znamenat pro obyvatele zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nicméně uvedená skutečnost může za určitých nepříznivých podmínek způsobit zhoršení kvality příjmu televizního signálu přes anténu.

Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem
Ukončení platnosti a výměna bankovek 100 Kč až 2000 Kč s tenkým stříbřitým proužkem

Dne 30. června 2022 skončí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999. Až do 30. června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech úvěrových institucí provádějících pokladní operace a současně také na všech sedmi územních zastoupeních ČNB. Od 1. července 2024 bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB, avšak po neomezenou dobu.

Tour de Zeleňák 2022
Tour de Zeleňák 2022

Každoročně první sobotu v září se ve Šluknovském výběžku koná slet všech milovníků cyklistiky. 3. září to bude již 38 let, co se před legendární hospodou Zelený strom v Rumburku sešlo pár nadšenců, aby společně objeli výběžek… Ale bude to poprvé, co na Tour de Zeleňák zavítá Česká televize, aby natočila reportáž z celého dne. Tak se pojďme sejít v co největším počtu nejen jako aktivní účastníci, ale i jako nadšení a zvědaví diváci podél trati.

Výsledky rozborů vody v městských studnách

Dne 2. května 2022 provedla společnost Aquatest a.s. pravidelné odběry vody ve veřejných studnách, studnách různých provozoven a ve studnách užívaných jednotlivými fyzickými osobami v soukromých objektech.

Propojka Království - Valdek je již průjezdná
Propojka Království - Valdek je již průjezdná

Propojka Království – Valdek je již průjezdná, hlavní práce jsou dokončeny (zbývají již jen dokončení krajnic a zalití spár). Na více než kilometr dlouhé komunikaci je položen nový asfaltový povrch, a to včetně celkem 10 výhyben rovnoměrně rozmístěných po celé trase.

Také město Šluknov se zapojilo do celonárodní úklidové akce „Ukliďme Česko“.
Také město Šluknov se zapojilo do celonárodní úklidové akce „Ukliďme Česko“.

Celkem téměř 200 lidí, z toho 150 dětí, uklízelo ulice města i jeho okolí. Celkem posbírali 5 780 kg odpadů.
Velký dík patří všem.

Slavnostní obřad Vítání občánků proběhne koncem měsíce června 2022

Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu a to nejpozději do 31.05.2022. Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.10.2021 do 31.03.2022.

Získejte vyjádření k technické infrastruktuře Města Šluknov zdarma

Ulehčete si práci s podáním žádosti o vyjádření pomocí jednoho webového formuláře snadno, hromadně a online.

Vytvořte si žádost pro subjekty technické infrastruktury, bez zdlouhavého papírování a obíhání úřadů. Výrazně ušetříte čas - stačí jeden formulář místo mnoha. Zašlete žádosti online nebo si je exportujte ve formátu PDF. Zákaznické centrum odpoví na vaše otázky.

Opravy a údržba hřbitova v Království
Opravy a údržba hřbitova v Království

I letos pokračujeme v opravách a údržbě hřbitova v Království. Kromě restaurování vstupní brány (t. č. je u kováře v dílně) jsme ve spolupráci se správcem pohřebiště provedli i označení všech hrobových míst číselnými štítky. Označení hrobů výrazně usnadní orientaci zejména při vyhledávání zde pohřbených významných osob (rodáci z Království, kněží nebo třeba i rodiny slavného architekta Hanse Richtera), starých německých hrobů či při první návštěvě hřbitova.

Správa železnic přistoupí k vyřešení problému s hromaděním dešťových vod u viaduktu na křižovatce ulic Zeyerova a Tovární
Správa železnic přistoupí k vyřešení problému s hromaděním dešťových vod u viaduktu na křižovatce ulic Zeyerova a Tovární

Po četných urgencích z naší strany přistoupí od pondělí 28.3. Správa železnic k vyřešení problému s hromaděním dešťových vod (jež sem byly svedeny při loňské rekonstrukci trati a železniční stanice) u viaduktu na křižovatce ulic Zeyerova a Tovární pod kompostárnou.

Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí za rok 2021
Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí za rok 2021

Odbor rozvoje a životního prostředí již osmým rokem zpracovává výroční zprávu o své činnosti za předcházející rok. Zpráva shrnuje (včetně fotodokumentace) většinu investičních akcí či rozsáhlejších oprav, které se ve městě za loňský rok uskutečnily. Výroční zpráva je v plném rozsahu k dispozici v přiloženém PDF souboru.

Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií
Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

Prohlášení Zastupitelstva města Šluknov

Ozbrojená invaze Ruska na Ukrajině je naprosto neakceptovatelná. Město Šluknov rezolutně podporuje požadavek Ukrajiny, aby zůstala svobodným, demokratickým a svrchovaným státem. Zastupitelstvo města Šluknov vnímá vstup ozbrojeného vojska na území Ukrajiny jako akt agrese a vyjadřuje tímto rozhodný nesouhlas s takovým postupem. Vyjadřujeme solidaritu s lidmi zasaženými současnou situací a také plnou podporu svobodné a nezávislé Ukrajině. Zastupitelstvo města schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč do Veřejné finanční sbírky Červeného kříže na pomoc Ukrajině a dále schválilo poskytnutí finančního daru ve výši 50.000 Kč do veřejné sbírky SOS Ukrajina pořádané organizací Člověk v tísni.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení