Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu
Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu

Odbor rozvoje a životního prostředí zpracoval vůbec první ucelený přehled všech pozemků ve vlastnictví města, které jsou dle územního plánu vhodné k výstavbě rodinného domu.

AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Informace o konání 9. zasedání Zastupitelstva města Šluknov 28. února 2024

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál, Zámecká 642, Šluknov
Datum konání: ve středu 28. února 2024 od 16:00 hodin

Vítání občánků - výzva pro rodiče dětí narozených v období od 1.7.2023-31.12.2023

Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu-vítání občánků a to nejpozději do 15.03.2024. Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.7.2023 do 31.12.2023. Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz. Pozvánky s konkrétním datem a místem Vítání občánků Vám budou následně zaslány.

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2024

V minulých týdnech proběhlo již sedmé hlasování do tzv. participativního rozpočtu, kdy město umožňuje svým občanům rozhodnout o výběru akce, která bude zařazena do rozpočtu k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 6 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat.

Obnova komunikace v ulici Nerudova
Obnova komunikace v ulici Nerudova

Ve středu 21.11.2023 bude zahájena obnova povrchu v ul. Nerudova v úseku od křižovatky s ul. Farní po křižovatku s ul. Na Příkopě.
Stávající poškozený povrch bude odstraněn a nově budou položeny žulové kostky. Předpoklad trvání prací je cca do konce roku 2023. Ulice bude neprůjezdná po dobu provádění prací. Prosíme o trpělivost a případnou součinnost obyvatel přilehlých rodinných domů s realizační firmou. Děkujeme za pochopení.

Co nového nás čeká v roce 2024 v oblasti odpadů? Zůstáváme u stávajícího systému poplatku za odpadové hospodářství

S ohledem na zvyšující se náklady na odpadové hospodářství ve městě Šluknov byla zastupitelstvem města schválena nová výše poplatku, a to ve výši 1020 Kč (85 Kč/měsíc). Naposledy byla částka navýšena v roce 2019, kdy byly náklady na systém odpadového hospodářství ve městě o více než třetinu nižší. Nová sazba poplatku tedy adekvátně reaguje na zvyšující se náklady.

Obnova komunikace v ulici Karlova
Obnova komunikace v ulici Karlova

V pondělí 23.10.2023 bude zahájena obnova povrchu v ul. Karlova v úseku od křižovatky u střední školy, až ke křižovatce K.H. Máchy.

Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2024

Město Šluknov podporuje obnovy fasád a střech v rámci města Šluknov pro zlepšení vzhledu a zkvalitnění přitažlivosti v rámci turistického ruchu. Pro rok 2024 je připraven již 7. ročník tohoto dotačního programu, u kterého je navýšena celkové alokace dotačního programu, celkové částky pro projednávaný objekt, které mohou vlastnící získat a s možností opakovaného čerpání u nemovitých kulturních památek pro podporu kvalitních oprav památek ve městě. Celé znění Programu, i nových změn najdete v přiloženém Textu dotačního programu.

Přesun kontejnerů na textil

Vážení občané, v nejbližší době dojde k přesunutí kontejnerů na textil z ulice Svojsíkova x Křečanská a ulice Sokolská, a to na kontejnerové stání u ubytovny v Království a dále před sběrný dvůr s kompostárnou v ulici Tovární.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení