Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu
Nabídka pozemků ve vlastnictví města vhodných k výstavbě rodinného domu

Odbor rozvoje a životního prostředí zpracoval vůbec první ucelený přehled všech pozemků ve vlastnictví města, které jsou dle územního plánu vhodné k výstavbě rodinného domu.

AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák
AKTUALIZOVÁNO - Město Šluknov nabízí k prodeji pozemky z nově zasíťované lokality "Jihozápad" nad rybníkem Zezulák

V minulém roce jsme dokončili výstavbu inženýrských sítí pro výstavbu 29 pozemků nad rybníkem Zezulák (k dispozici je až na hranici pozemků splašková a dešťová kanalizace, přípojka NN a vodovod).

Od příštího roku participativní rozpočet v novém aneb podílejte se na proměně části města už od počátku

Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání rozhodlo o zásadní proměně tzv. participativního rozpočtu, který funguje ve městě už 6 let. Jeho principem je, že občané města mohou svým hlasováním rozhodnout o výběru akce, která se na městě uskuteční. Doposud byl však výběr částečně uzavřený – dostávali jste na výběr z akcí, které již byly předpřipravené ze strany města, a to zejména z důvodu reálné realizovatelnosti a časovému hledisku. Nyní jsme se však rozhodli začít s přípravou participativního rozpočtu rok dopředu, což umožňuje využít možnosti vaší participace naplno.

Vítání občánků - výzva pro rodiče dětí narozených v období od 1.7.2023-31.12.2023

Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu-vítání občánků a to nejpozději do 15.03.2024. Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.7.2023 do 31.12.2023. Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz. Pozvánky s konkrétním datem a místem Vítání občánků Vám budou následně zaslány.

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2024

V minulých týdnech proběhlo již sedmé hlasování do tzv. participativního rozpočtu, kdy město umožňuje svým občanům rozhodnout o výběru akce, která bude zařazena do rozpočtu k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 6 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat.

Co nového nás čeká v roce 2024 v oblasti odpadů? Zůstáváme u stávajícího systému poplatku za odpadové hospodářství

S ohledem na zvyšující se náklady na odpadové hospodářství ve městě Šluknov byla zastupitelstvem města schválena nová výše poplatku, a to ve výši 1020 Kč (85 Kč/měsíc). Naposledy byla částka navýšena v roce 2019, kdy byly náklady na systém odpadového hospodářství ve městě o více než třetinu nižší. Nová sazba poplatku tedy adekvátně reaguje na zvyšující se náklady.

Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2024

Město Šluknov podporuje obnovy fasád a střech v rámci města Šluknov pro zlepšení vzhledu a zkvalitnění přitažlivosti v rámci turistického ruchu. Pro rok 2024 je připraven již 7. ročník tohoto dotačního programu, u kterého je navýšena celkové alokace dotačního programu, celkové částky pro projednávaný objekt, které mohou vlastnící získat a s možností opakovaného čerpání u nemovitých kulturních památek pro podporu kvalitních oprav památek ve městě. Celé znění Programu, i nových změn najdete v přiloženém Textu dotačního programu.

Přesun kontejnerů na textil

Vážení občané, v nejbližší době dojde k přesunutí kontejnerů na textil z ulice Svojsíkova x Křečanská a ulice Sokolská, a to na kontejnerové stání u ubytovny v Království a dále před sběrný dvůr s kompostárnou v ulici Tovární.

Malé změny v odpadovém hospodářství ve městě Šluknov
Malé změny v odpadovém hospodářství ve městě Šluknov

Vážení občané, jelikož vám chceme třídění odpadu co nejvíce usnadnit, tak nově od 1. září můžete dávat tetrapak (krabice od mléka, džusů apod.) do modrých kontejnerů na papír. Již nebude možnost odkládat tetrapaky do červených/oranžových pytlů.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení