Odkazy na další weby

Nejnovější zpravodajství

Vánoční čas ve Šluknově
Vánoční čas ve Šluknově

Kompletní program kulturních a duchovních akcí na konec roku 2019.

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2020
Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2020

Město Šluknov již potřetí dalo možnost svým občanům rozhodnout o výběru investiční akce, která bude zařazena do rozpočtu města k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi celkem 280 hlasovacích lístků (218 hlasů elektronicky a 62 hlasů písemně), což je téměř identický počet hlasujících jako v loňském roce.

Další proměna nevzhledného veřejného prostranství
Další proměna nevzhledného veřejného prostranství

V průběhu léta a začátku podzimu prošla výraznou proměnou křižovatku ulic Tovární a Královská, kde přijíždějící směrem od Jiříkova vítala ve Šluknově nevzhledná plechová bouda autobusové zastávky a řada děr. Pro místní byla známá křížením autobusů, ke kterým docházelo vždy v celou hodinu, kdy se někdy i na pár minut stala křižovatka zcela nepřehlednou a někdy i neprůjezdnou.

IROP_CZ_RO_B_B-RGB

Dotace na fasády a střechy aktuálně, aneb jak dopadl rok 2019
Dotace na fasády a střechy aktuálně, aneb jak dopadl rok 2019

Jsme na konci roku 2019 a jak to tak bývá, obvykle se v této době bilancuje a vyhodnocuje. V letošním roce probíhal 2. ročník dotací – příspěvků na obnovy fasád a střech v Městské památkové zóně Šluknov. Město se tímto snaží jednak pomoci vlastníkům nemovitostí v centru města s opravou jejich objektů, neboť musí probíhat v souladu se zákonem o památkové péči – starší objekty jsou tak opravovány tradičnějšími materiály a postupy a také z důvodu, že chceme zlepšit vzhled obce. Zde má Šluknov značné rezervy, zejména pak neuspokojivý vzhled střech.

Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov ve středu 18. prosince 2019

Místo konání: Šluknovský zámek – velký sál 1. patro, Zámecká 642, Šluknov
Doba konání: středa 18. prosince 2019 od 16:00 hodin

Rekonstrukce radnice uspěla v soutěži „Stavba Ústeckého kraje“

Loni dokončená rekonstrukce budovy radnice uspěla v pravidelné soutěži „Stavba Ústeckého kraje“, kterou každoročně vyhlašuje Okresní hospodářská komora a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje. Akce se z deseti přihlášených umístila na čtvrtém místě a bylo jí jako jediné z přihlášených uděleno „Čestné uznání“ za velmi pozitivní vliv na lokalitu. Byť jsme tedy zůstali těsně pod stupni vítězů, velmi nás toto hodnocení těší. Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Na podzim byla dokončena většina letošních investičních akcí
Na podzim byla dokončena většina letošních investičních akcí

V průběhu podzimních měsíců se ještě před pádem zimy podařilo dokončit většinu letos rozběhnutých stavebních akcí. Kromě úpravy prostranství u autobusové zastávky Benar, které jsme věnovali samostatný článek, to byly ještě následující akce.

Dotazník - pečovatelská služba na území města Šluknov

Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit s anonymním průzkumem v oblasti potřeb, které jsou možné zajistit pečovatelskou službou na území města Šluknov. Vaše odpovědi použijeme jako přínos pro podporu kvality a rozvoj sociální služby v  této oblasti.

Rekonstrukce vodního zdroje v Rožanech

V Rožanech, místní části města Šluknov, provede SVS a.s. rekonstrukci provozní budovy spolu s výměnou vnitřních rozvodů vody a rekonstrukci vnitřní elektroinstalace stávajícího objektu vodního zdroje. Stávající objekt vodního zdroje „Rožany vrt“ je situován na zatravněnou oplocenou parcelu jižně od obce Rožany (severně od Šluknova). Technický stav objektu z přelomu 60 a 70 let minulého století není dobrý, odpovídá roku výstavby a nezbytně nutné údržbě. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena nejpozději do 31. prosince 2019.

Uzavření mostu přes Sprévu ve Fukově

Město Šluknov je vlastníkem komunikace do Fukova, včetně dvou mostů – přes železnici DB a přes řeku Sprévu těsně před státní hranicí. Zatímco most přes železnici je dle statického posudku v relativně dobrém stavu a je nutná jen základní oprava, most přes Sprévu je v havarijním stavu, kdy se most může zřítit u vlastní vahou. Přestože přechod do Německa je určen pouze pro pěší, dochází zejména v posledním roce k pojíždění mostu i motorovými vozidly, čímž se řidiči vystavují velkému riziku. Zejména z tohoto důvodu jsme proto nuceni most uzavřít (uzávěra je vyznačena i přímo na místě, a to i piktogramem a dvojjazyčně). V této souvislosti jsme bohužel nuceni upozornit, že v současném stavu není most bezpečný ani pro pěší. Stávající most bude nahrazen mostem novým, který bude vybudován v rámci cyklostezky do Fukova, pro jejíž povolení nyní probíhá stavební řízení. I tak však není bohužel reálné zahájení prací dříve než v roce 2021. Děkujeme za pochopení.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Drakiáda pod Křížovým vrchem
Drakiáda pod Křížovým vrchem

Nebe u rybníka pod Křížovým vrchem se v sobotu 12. října zbarvilo duhovými barvami krásných draků.

Ve Šluknově, v ulici Smetanova začíná rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace
Ve Šluknově, v ulici Smetanova začíná rekonstrukce dožilého vodovodu a popraskané kanalizace

Ve Šluknově, v ulici Smetanova, provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a popraskané kanalizace pro cca 140 napojených obyvatel. Stavbu koordinujeme s městem Šluknov, které plánuje svou investiční akci k obnově komunikace.

Zobrazit všechny

Vybrané životní situace

Buďte s námi ve spojení