Bezpečná cesta do školy

V rámci strategického plánu prevence kriminality města Šluknov, uspořádala Městská policie Šluknov od počátku nového školního roku, po dohodě s pedagogickým sborem ZŠ J. Vohradského, přednášky zaměřené zejména na téma „Bezpečná cesta do školy“.

V průběhu šesti přednáškových bloků bylo celkem 9 tříd žáků I. stupně ZŠ seznámeno se základními pravidly bezpečnosti provozu tak, aby se jejich cesta do školy stala bezpečnější.

Buďte s námi ve spojení