Tisková zpráva květen 2012 - PRVNÍ FÁZE REALIZACE “UČ SE A PRACUJ”

PřílohaPDF

Město Šluknov 1. května 2012 zahájilo nový projekt s názvem “Uč se a pracuj”, registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00296 v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.

Cílem projektu je pomocí poradenských a rekvalifikačních služeb aktivizovat a motivovat cílovou skupinu osob (fyzické osoby starší 50 let) k návratu na trh práce, vytvoření pracovních návyků a dovedností, které usnadní získání udržitelného zaměstnání.

Dne 14. 5. 2012 se v prostorách Šluknovského zámku uskutečnila první dvě motivační setkání, kterých se zúčastnilo 30 zájemců. Setkání zajišťovala koordinátorka projektu Bc. Marcela Postlerová a administrátor projektu pan Zdeněk Černý. V rámci setkání se posluchači mohli dozvědět o průběhu projektu, diagnostikách v rámci rozvoje vlatních kompetencí, možnostech využít idividuálního poradenství, rekvalifikaci a také o samotném pracovním poměru. Setkání proběhla v dopoledních a odpoledních hodinách a všichni uchazeči projevili zájem o vstup do projektu. Z celkového počtu uchazečů čtyři nesplnili podmínky cílové skupiny. Dvacet uchazečů bylo osloveno, aby se zúčastnili dalších aktivit v prvním běhu projektu tj. aktuálně zahájení bilanční a pracovní diagostiky. S ostatními uchazeči budeme iniciovat kontakt v lednu 2013, kdy začíná druhý běh projektu “Uč se a pracuj”.

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Buďte s námi ve spojení