TISKOVÁ ZPRÁVA - Projekt „Uč se a pracuj“ má prvních 13 úspěšných rekvalifikantů rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně

Město Šluknov v květnu 2012 zahájilo projekt s názvem „Uč se a pracuj", (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00296) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.  

Po provedeném náboru bylo z cca 30 oslovených uchazečů vybráno 20 zájemců, kteří v průběhu května a června prošli pracovní a ergo diagnostikou a z této skupiny pak celkem 16 účastníků projektu v průběhu června a července absolvovalo ve Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální ve Šluknově rekvalifikační kurzu „Údržba veřejné zeleně".

PřílohaPDF

Město Šluknov v květnu 2012 zahájilo projekt s názvem „Uč se a pracuj", (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00296) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblasti podpory Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce.  

Po provedeném náboru bylo z cca 30 oslovených uchazečů vybráno 20 zájemců, kteří v průběhu května a června prošli pracovní a ergo diagnostikou a z této skupiny pak celkem 16 účastníků projektu v průběhu června a července absolvovalo ve Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální ve Šluknově rekvalifikační kurzu „Údržba veřejné zeleně".

V rámci tohoto kurzu získali všichni absolventi nejen teoretické, ale i praktické zkušenosti ze základů okrasné dendrologie, zakládání, udržování a ošetřování veřejné zeleně, konstrukce a údržby drobných staveb a cest a údržby drobné zahradní mechanizace a křovinořezu. Všichni rekvalifikanti přistupovali k výuce velmi zodpovědně a důsledkem toho byla také jejich 100% úspěšnost při složení teoretické i praktické zkoušky. Jsme tak velmi rádi, že všichni účastníci rekvalifikačního kurzu si tak dne 16. července 2012 mohli zcela zaslouženě z rukou zástupců Střední lesnické školy a Střední odborné školy sociální a města Šluknov převzít certifikát a osvědčení o úspěšném složení kurzu. Velkou motivací pro všechny zúčastněné jistě byla také skutečnost, že pro většinu z nich město Šluknov vytvoří od srpna letošního roku do července příštího roku dotované pracovní místo na údržbu veřejné zeleně právě v rámci projektu „Uč se a pracuj". Teoretické i praktické znalosti a dovednosti, získané rekvalifikací tak bude moci většina účastníků projektu využít také ve své další praxi v rámci nového zaměstnání.

Všem úspěšným účastníkům rekvalifikačního kurzu děkujeme a blahopřejeme. 

 

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

loga

Buďte s námi ve spojení