Tisková zpráva Hospodářské komory ČR - projekt Uč se a pracuj

Profesní kvalifikace - „Údržba veřejné zeleně" - Projekt NSK2 pomáhá zaměstnavatelům najít kvalifikované zaměstnance, které potřebují pro efektivní chod svých firem. Na druhé straně pomáhá také jednotlivcům dosáhnout potřebné kvalifikace, aby se uplatnili na trhu práce. V této fázi se projekt zaměřuje zejména na takové profese, které v počátečním vzdělávání odpovídají kvalifikaci učňů a maturantů a postupně se přidávají stále náročnější profese.

PřílohaPDF

Profesní kvalifikace - „Údržba veřejné zeleně"

Projekt NSK2 pomáhá zaměstnavatelům najít kvalifikované zaměstnance, které potřebují pro efektivní chod svých firem. Na druhé straně pomáhá také jednotlivcům dosáhnout potřebné kvalifikace, aby se uplatnili na trhu práce. V této fázi se projekt zaměřuje zejména na takové profese, které v počátečním vzdělávání odpovídají kvalifikaci učňů a maturantů a postupně se přidávají stále náročnější profese.

V dnešní době není vůbec jednoduché na pracovním trhu uspět. I když má uchazeč k výkonu zaměstnání potřebné znalosti a dovednosti, je třeba je nějakým způsobem prokázat. Ne všichni ale své dovednosti získali v nějakém školském zařízení, což je doposud značně limitovalo právě proto, že personalisté chtějí znalosti doložit nějakým absolventským dokladem. Pro tyto uchazeče o zaměstnání je tu projekt NSK 2 a možnost získat profesní kvalifikaci jednoduše na základě úspěšně složené zkoušky. Certifikát o dosažení profesní kvalifikace se tak může pro mnohé stát oním vytouženým klíčem k úspěchu.

Tento certifikát je oprávněna vydat pouze tzv. Autorizovaná osoba na základě úspěšně vykonané zkoušky. Na zkoušku se může přihlásit kdokoliv, není nutné absolvovat žádný rekvalifikační ani jiný kurz. Nutné je u zkoušky „pouze" uspět a prokázat relevantní znalosti a dovednosti.

A jak taková zkouška probíhá? My jsme se byli podívat na průběh zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně (41-033-E), kterou pořádala Bc. Miroslava Komárková, autorizovaná osoba profesních kvalifikací Sadovník, Krajinář a Údržba veřejné zeleně.

Zkouška se konala v sídle firmy "Návrhy a realizace zahrad" ve Ždírci u Doks a o úspěšné absolvování usilovalo 16 účastníků projektu „Uč se a pracuj", reg. č. projektu CZ.1.04/3.3.5/75.00296, který realizuje město Šluknov. Projekt je určen zájemcům starším 50ti let, kteří se na trhu práce uplatňují jen velmi těžko. Díky tomuto projektu financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR nejdříve všichni účastníci absolvovali dvouměsíční kurz. K tomu, aby mohli získat příslušný certifikát, ale musela paní Komárková (jako autorizovaná osoba) prověřit, jestli se k vykonávání profese Údržbář veřejné zeleně naučili vše potřebné tak, jak to popisuje Národní soustava kvalifikací.

Uchazeči o certifikát nejdříve absolvovali ústní část, kde museli prokázat teoretickou znalost péče o veřejnou zeleň a poté následovala praktická část. V této části museli všichni provést výsadbu květinového záhonu, odpovídajícím způsobem ošetřit trávník, provést závlahu zvolené části sadovnické úpravy a provést řez zahradních růží. „Všichni účastníci zkoušky se připravili velmi pečlivě a ke zkoušce přistupovali opravdu svědomitě," chválila účastníky paní Komárková. Téměř na všech byla také znát nervozita, protože už přeci jen školním lavicím odvykli. „Člověk má před tou zkouškou takový divný strach, ty vzpomínky ze zkoušení ve škole pořád zůstávají. Ale snad jsme to zvládli," strachovala se jedna z účastnic. Zkoušku ale složili všichni úspěšně a hrdě pak převzali ve velmi dojemné chvíli od paní Komárkové vytoužený certifikát. „Všechny musím pochválit za praktickou část, všichni jsou šikovní a k práci se umějí postavit. V té teoretické části přeci jen nějaké nedostatky byly, ale všichni měli znalosti na dostatečné úrovni, aby certifikát mohli dostat," řekla nám po skončení zkoušky paní Komárková. Několikaměsíční snažení tak přineslo své ovoce. Díky projektu „Uč se a pracuj" má totiž většina účastníků od města Šluknov zajištěné dotované pracovní místo na celý rok.

Nezbývá tedy než všem popřát hodně štěstí a radosti v nové profesi.

Hospodářská komora ČR

Buďte s námi ve spojení