TISKOVÁ ZPRÁVA - Účastníci projektu „Uč se a pracuj" absolvovali diagnosticko poradenský program a nastupují do rekvalifikačního kurzu

PřílohaPDF

Město Šluknov pokračuje v úspěšné realizaci projektu „Uč se a pracuj", (registrační číslo projektu CZ.1.04/3.3.05/75.00296) v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, který byl zahájen v květnu loňského roku. Dvacet oslovených uchazečů podepsalo dohodu o vstupu do projektu a 11. února až 6. března absolvovalo diagnosticko-poradeský program, který stejně jako v loňském roce zajišťoval PhDr. Roub za firmu Audira s.r.o. Každý z účastníků obdržel zprávu z bilanční diagnostiky a zprávu z pracovní diagnostiky. Bilanční diagnostika je soubor standardizovaných psychodiagnostických metod zaměřených na monitoring osobnostních charakteristik uchazeče a jeho nasměrování v dalším profesním vývoji s ohledem na výkonový, osobnostní a motivační potenciál. Pracovní diagnostika je zaměřená na podrobnou profesní charakteristiku uchazeče. Podle výsledků z diagnostik bylo vybráno 16 účastníků projektu k účasti na rekvalifikačním kurzu „Údržba veřejné zeleně" s následným získáním profesní kvalifikace, který pro projekt „Uč se a pracuj", zajišťuje Střední lesnická škola a Střední škola sociální Šluknov v budově školy na Karlově ulici ve Šluknově a školních pozemcích od 25. března 2013.

Buďte s námi ve spojení