Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí České republiky

Zahrada mateřské školy v Žižkově ulici byla až do roku 2019 poměrně prázdná a skýtala výrazný potenciál k využití. Proto byla zpracována dokumentace, která kompletní revitalizaci zahrady s několika herními prvky, svahem pro sáňkování, pítkem a výsadbou bohaté zeleně. Realizace zejména byla provedena v letních měsících roku 2019. V rámci akce, kterou byla podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR, ...

Ministerstvo životního prostředíStátní fond životního prostředí České republiky

Zahrada mateřské školy v Žižkově ulici byla až do roku 2019 poměrně prázdná a skýtala výrazný potenciál k využití. Proto byla zpracována dokumentace, která kompletní revitalizaci zahrady s několika herními prvky, svahem pro sáňkování, pítkem a výsadbou bohaté zeleně. Realizace zejména byla provedena v letních měsících roku 2019. V rámci akce, kterou byla podpořena dotací ze Státního fondu životního prostředí ČR, byla zahrada upravena přírodě blízkém stylu. Novou dominantou se stal velký herní prvek z akátového dřeva – tvrz. Rovněž bylo zřízeno malé hlediště pro hry, ohniště, kompostéry, venkovní učebna, hmyzí domek, venkovní pítko, zeleninové záhonky či pocitový chodník. Vše bylo doplněno bohatou výsadbou zeleně – keřů, travin i stromů. Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Buďte s námi ve spojení