ZŠ J. Vohradského - vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova

loga IROP

Město Šluknov pokračuje ve snaze budování bezbariérového města a v letošním roce získalo 2,83 mil. Kč dotačních prostředků z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na akci „ZŠ J. Vohradského – vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova“

Stavební práce byly zahájeny v červnu a dokončeny v polovině září letošního roku. Hlavním cílem projektu je bezbariérové zpřístupnění budovy č.p. 722 (ZŠ Žižkova) – venkovní rampa ke vstupu a schodišťové šikmé zvedací plošiny pro vozíčkáře na 2 schodištích. Dalšími cíli pak je vybudování bezbariérové toalety v objektu, vybudování toalet pro zaměstnance školy, úklidové místnosti a zajištění sociální inkluze prostřednictvím školního poradenského pracoviště a stavební úpravy dotčených prostor.

Stavební práce v ZŠ Žižkova navazují na již realizovanou bezbariérovost na hlavní budově školy – ZŠ J. Vohradského a na právě realizovaný bezbariérový přístup do jídelny ZŠ. Přikládáme několik fotografií z realizované stavby.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Bc. Michal Bušek

Buďte s námi ve spojení