Komise rady města - období 2018 - 2022

  • komise jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů
  • jsou odpovědny radě města a ta také rozhoduje, které komise si zřídí
  • rada města jmenuje a volí předsedu komise a jednotlivé členy
  • členem komise může být kdokoliv podle uvážení rady města
  • komise se scházejí se podle potřeby

 

Úkoly komisí rady města

  • posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům města
  • ověřují správnost a opodstatněnost návrhů pro orgány města u veřejnosti
  • spolupracují s příslušnými odbory městského úřadu a členy rady a zastupitelstva města
  • spolupodílejí se na vytváření koncepcí rozvoje města
  • podílejí se na řešení problémů v oblasti samosprávy spadajících do jejich oblasti činnosti

BYTOVÁ KOMISE

Předsedkyně: Božena Zemanová

Členové: Mgr. Eva Džumanová, Ing. Eva Baboráková, Bc. Marcela Tomčalová, Jaroslav Fráňa

Zapisovatelka: Rosvita Hlavsová

 

KOMISE ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předseda: Ing. Marek Kopecký

Členové: Bc. Michal Bušek, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Ing. Petr Masopust, Mgr. Martin Chroust, Vladislav Čurgali, DiS., Božena Naňáková, Bc. Zdeněk Černý, Mgr. Eva Džumanová

Zapisovatel: Blanka Kyselová

 

POVODŇOVÁ KOMISE

Předseda: Mgr. Eva Džumanová

Členové: Ing. Marek Kopecký, Petra Uchytilová, Vladimír Vyskočil, Jindřich Müller, Jiří Fučík, Bc. Michal Bušek, Petr Kocián, DiS., Jiří Doležal, Jiří Beneš, Ing. Petr Masopust

Zapisovatelka: Božena Naňáková, Silvie Slavíková, DiS.

 

ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ A LIKVIDAČNÍ KOMISE

Předseda: Mgr. Eva Džumanová

Členové: Marcela Čurgaliová, Bc. Iva Rosůlková, Ing. Petr Masopust, Ing. Eva Baboráková

Zapisovatelka: Jarmila Skotnicová

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Předsedkyně: Emília Procházková

Členky: Helena Krejčíková, Hana Janková, Eva Kodrlová, Iveta Krejčíková, Růžena Marková, Eva Zrůstová, Barbora Justová, Božena Zemanová, Valerie Čáchová, Rosvita Hlavsová, Lucie Podlešáková

Zapisovatelka: Jana Galbavá

Buďte s námi ve spojení