Komise rady města - období 2022 - 2026

  • komise jsou iniciativní a poradní orgány města, které řeší a projednávají otázky správy věcí a záležitostí města a jejich občanů
  • jsou odpovědny radě města a ta také rozhoduje, které komise si zřídí
  • rada města jmenuje a volí předsedu komise a jednotlivé členy
  • členem komise může být kdokoliv podle uvážení rady města
  • komise se scházejí se podle potřeby

 

Úkoly komisí rady města

  • posuzují návrhy a materiály předkládané orgánům města
  • ověřují správnost a opodstatněnost návrhů pro orgány města u veřejnosti
  • spolupracují s příslušnými odbory městského úřadu a členy rady a zastupitelstva města
  • spolupodílejí se na vytváření koncepcí rozvoje města
  • podílejí se na řešení problémů v oblasti samosprávy spadajících do jejich oblasti činnosti

BYTOVÁ KOMISE (5 členů)

Předsedkyně: Rosvita Hlavsová

Členové: Ing Tomáš Kolonečný, Ing. Eva Baboráková, Ing. Hana Wagnerová, Jaroslav Fráňa

Zapisovatelka: Lenka Breburdová

 

KOMISE ROZVOJE A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (7 členů)

Předseda: Mgr. Bc. Rudolf Sochor

Členové: Ing. Tomáš Kolonečný, Ing. Marek Kopecký, Bc. Michal Bušek, Mgr. Martin Chroust, Ing. Petr Masopust, Bc. Ladislav Čurgali

Zapisovatel: Blanka Kyselová

 

POVODŇOVÁ KOMISE (8 členů)

Předseda: Ing. Tomáš Kolonečný

Členové: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Jaroslav Vlček, Vladimír Vyskočil, Jindřich Müller, Bc. Michal Bušek, Ing. Petr Masopust, Petr Kocián, DiS.

Zapisovatelka: Bc. Tea Mansfeldová, Silvie Slavíková, DiS.

 

ÚSTŘEDNÍ INVENTARIZAČNÍ A LIKVIDAČNÍ KOMISE (5 členů)

Předseda: Ing. Tomáš Kolonečný

Členové: Ing. Petr Masopust, Ing. Eva Baboráková, Marcela Čurgaliová, DiS., Bc. Ivana Rosůlková

Zapisovatelka: Jarmila Skotnicová

 

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI (12 členů)

Předsedkyně: Emília Procházková

Členky: Helena Krejčíková, Hana Janková, Eva Kodrlová, Iveta Krejčíková, Valerie Čáchová, Růžena Marková, Božena Zemanová, Rosvita Hlavsová, Eva Zrůstová, Lucie Podlešáková, Barbora Justová

Zapisovatelka: Jana Galbavá

Buďte s námi ve spojení