Členové rady města pro volební období 2018 - 2022

  • pro volební období 2018 - 2022 má 5 členů
  • výkonný orgán obce, který se schází zpravidla 1x za 14 dní (zpravidla ve středu od 15:00 hodin)
  • jednání rady se uskutečňují v kanceláři starostky
  • jednání rady jsou neveřejná
  • jednání rady města se řídí Jednacím řádem
  • rada města zřizuje své poradní a iniciativní orgány - komise

Rada města

Ing. Marek Kopecký

místostarosta

Ing. Tomáš Kolonečný

člen rady města

Petr Kocián , DiS.

člen rady města

Jiří Beneš

člen rady města

Buďte s námi ve spojení