Členové rady města pro volební období 2014 - 2018

  • pro volební období 2014 - 2018 má 5 členů
  • výkonný orgán obce, který se schází zpravidla 1x za 14 dní (zpravidla v pondělí od 15:00 hodin)
  • jednání rady se uskutečňují v kanceláři starostky
  • jednání rady jsou nepřístupná veřejnosti
  • jednání rady města se řídí Jednacím řádem
  • rada města si vytváří své poradní a iniciativní orgány komise

Rada města

Ing. Marek Kopecký

místostarosta

Ing. Tomáš Kolonečný

člen rady města

Petr Kocián , DiS.

člen rady města

Jiří Beneš

člen rady města

Buďte s námi ve spojení