Členové rady města pro volební období 2022 - 2026

  • pro volební období 2022 - 2026 má 5 členů
  • výkonný orgán obce, který se schází zpravidla 1x za 14 dní (zpravidla ve středu od 15:00 hodin)
  • jednání rady se uskutečňují v kanceláři starostky
  • jednání rady jsou neveřejná
  • jednání rady města se řídí Jednacím řádem
  • rada města zřizuje své poradní a iniciativní orgány - komise

Rada města

Mgr. Bc. Rudolf Sochor

místostarosta

Mgr. Lenka Líbalová

členka rady města

Tomáš Luft

člen rady města

Ing. František Štefáček

člen rady města

Buďte s námi ve spojení