Strategický plán rozvoje města Šluknov

Zde si můžete stáhnout finální verzi strategického plánu rozvoje města Šluknov 2021 - 2027. V tištěné podobě je strategický plán rozvoje města Šluknov k nahlédnutí v kanceláři sekretariátu radnice.

Monitorovací zprávy

V roce 2015 Zastupitelstvo města Šluknov schválilo Strategický plán rozvoje města Šluknov 2021 - 2027. Každý rok musí být zpracována monitorovací zpráva, ve které jsou sledovány termíny plnění plánovaných aktivit, zpřesňovány informace o realizaci jednotlivých aktivit, sledovány dlouhodobé cíle a priority.

Buďte s námi ve spojení