Nový Územní plán Šluknov - aktualizováno 24.6.2011

Všechny dokumenty a mapové podklady k novému územnímu plánu města Šluknov naleznete v detailu tohoto článku.

PřílohaPDF

Zastupitelstvo města Šluknov, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon"), v platném znění, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen „vyhlášky") a formou dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 a 4 stavebního zákona  schválilo pod č. usnesení 76/03Z/2011 na 3. zasedání ZM konaného dne 17.3.2011 nový Územní plán Šluknov.

Územní plán Šluknov byl vydán dne 21.03.2011 pod č.j.: ORŽP/1977/2011/49/2010/bum a nabyl účinnosti dne 05.04.2011.

V příloze naleznete digitální výstupy textové i grafické části územního plánu, i podklady jeho vydání.  Do tištěné verze ÚP Šluknov můžete nahlédnout na odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov  a taktéž zde i podávat žádosti o územně plánovací informace.

Bušek Michal

Mapové podklady ke stažení ve formátu wmf (Windows Meta File) a pdf

Pokud nemáte ve svém počítači prohlížeč wmf souborů, nainstalujte si libovolný freeware, např. IrfanView.

 • 1 - Výkres základního členění - wmf , pdf
 • 1O - Širší vztahy - wmf , pdf
 • 2A - Urbanistická koncepce - wmf , pdf
 • 2B - Koncepce krajiny - wmf , pdf
 • 2C - Koncepce dopravy - wmf , pdf
 • 2D - Koncepce vodního hospodářství - wmf , pdf
 • 2E - Koncepce energetiky - wmf , pdf
 • 2O - Koordinační výkres - wmf , pdf
 • 3 - VPS 1 - wmf , pdf
 • 3 - VPS 2 - wmf , pdf
 • 3O - Zábor ZPF 1 - wmf , pdf
 • 3O - Zábor ZPF 2 - wmf , pdf
 • 3O - Zábor ZPF 3 - wmf , pdf
 • 3O - Zábor ZPF 4 - wmf , pdf
 • 3O - Zábor ZPF 5 - wmf , pdf
 • 3O - Zábor ZPF 6 - wmf , pdf

Soubory ke stažení

clanky10625/oduvodneni_up_sluknov_textova_cast.pdf338 kBOdůvodnění návrhu ÚP ŠluknovVloženo: 20. 06. 2018, 21:56h
clanky10625/up_sluknov_textova_cast.pdf224 kBÚP Šluknov - textová částVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/zabor_zpf_3.pdf18 kBPřevod ZPF na PUPFLVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/sumar_zabor_zpf.pdf21 kBSumář záboru ZPFVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/zabor_zpf_2.pdf20 kBZábor ZPF pro nezastavitelné plochyVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/zabor_zpf_1.pdf28 kBZábor ZPF pro zastavitelné plochyVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/oop_1_2011_vydani_uzemniho_planu.pdf1,68 MBOpatření obecné povahy č. 1/2011 - Územní plán ŠluknovVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/vypis_zm_schvaleni_a_vydani_up_sluknov.pdf267 kBInformace o přijatých usneseních ze 3.zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 17.3.2011Vloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/zaznam_o_ucinnosti_up_sluknov.pdf81 kBZáznam o účinnosti ÚP ŠluknovVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/vyhodnoceni_vlivu_konceptu_up_sluknov_na_uru_-_cast_a.pdf9,37 MBVyhodnocení vlivů konceptu ÚP Šluknov na URÚ - část AVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/vyhodnoceni_vlivu_konceptu_up_sluknov_na_uru_-_cast_c,_d,_e_a_f.pdf10,67 MBVyhodnocení vlivů konceptu ÚP Šluknov na URÚ - část C, D, E a FVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/zprava_o_uplatnovani_uzemniho_planu_sluknov_-_navrh.pdf193 kBZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠLUKNOV - NÁVRHVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h
clanky10625/pokyny_pro_zpracovani_navrhu_zmeny_uzemniho_planu_v_rozsahu_zadani_zmeny.pdf139 kBPokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu v rozsahu zadání změnyVloženo: 20. 06. 2018, 21:57h

Buďte s námi ve spojení