Zveřejnění návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby.

Městský úřad Šluknov, odbor rozvoje a ŽP, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen “stavební zákon”, dle ustanovení § 55 odst. 1 stavebního, ve znění pozdějších předpisů a § 15 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, zpracoval návrh zprávy o uplatňování územního plánu Šluknov za uplynulé období od jeho vydání do současné doby.
Tento návrh je v současnosti ve smyslu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 stavebního zákona před jeho předložením ke schválení Zastupitelstvu města Šluknov konzultován s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a ostatními účastníky řízení.
V době těchto konzultací bude návrh zprávy zveřejněn na webových stránkách města Šluknov, aby se s tímto návrhem mohla seznámit veřejnost.

Návrh zprávy, doplněný a upravený na základě konzultací a došlých vyjádření, bude předložen Zastupitelstvu města Šluknov ke schválení dle § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona.

Za ORŽP Michal Bušek

Soubory ke stažení

clanky10626/zprava_o_uplatnovani_uzemniho_planu_sluknov_schvaleno.pdf1,48 MBZpráva o uplatňování územního plánu Šluknov 2011 - 2015Vloženo: 20. 06. 2018, 21:42h
clanky10626/2_-zadani_zmeny_c._1_up_sluknov_-_s_ppc.pdf140 kBZadání změny č. 1 ÚP Šluknov - s ppčVloženo: 20. 06. 2018, 21:42h

Buďte s námi ve spojení