Změna č. 1 ÚP Šluknov - Úplné znění ÚP Šluknov

Všechny dokumenty a mapové podklady ke změně č. 1 územního plánu města Šluknov naleznete v detailu tohoto článku.

Zastupitelstvo města Šluknov, jako věcně příslušný správní orgán ve smyslu § 6, odst. 5, písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a Přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, oznamuje vydání

Změny č. 1 Územního plánu Šluknov formou opatření obecné povahy č. 1/2018.

Zastupitelstvo města Šluknov na zasedání dne 26.06.2018, usnesením č. 8/22Z/2018 v souladu s ustanovením § 54 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), současně oznamuje v souladu s ustanovením § 55 odst. 5 stavebního zákona vyhotovení Územního plánu Šluknov zahrnující úplné znění po vydání jeho změny č. 1.

Změna č. 1 územního plánu Šluknov byla vydána dne 22.06.20198 pod č.j.: ORŽP/10450/2018/995/2017/bum a nabyla účinnosti dne 02.01.2019.

V příloze naleznete digitální výstupy textové i grafické části Územního plánu Šluknov zahrnující úplné znění po vydání jeho změny č. 1. Do tištěné verze ÚP Šluknov můžete nahlédnout na odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov.

Bc. Bušek Michal

Soubory ke stažení

clanky11384/zverejneni_uplneho_zneni_zmeny_c._1_uzemniho_planu_sluknov_-_web.pdf185 kBZveřejnění úplného znění Změny č.1 územního plánu ŠluknovVloženo: 30. 09. 2021, 14:49h
clanky11384/opatreni_obecne_povahy_-_vydani_zmeny_c._1_up_sluknov_final.pdf1,55 MBOpatření obecné povahy - vydání Změny č. 1 ÚP ŠluknovVloženo: 28. 01. 2019, 10:00h
clanky11384/verejna_vyhlaska_o_vydaniterminy_vyvesky.pdf645 kBVeřejná vyhláška o vydáníVloženo: 28. 01. 2019, 10:00h
clanky11384/zaznam_o_ucinnosti_zmeny_c._1_up_sluknov.pdf209 kBzáznam o účinnosti Změny č. 1 ÚP ŠluknovVloženo: 28. 01. 2019, 10:00h
clanky11384/usneseni_zm_-_vydani_zmeny_c._1_up_sluknov.pdf115 kBusnesení ZM - vydání Změny č. 1 ÚP ŠluknovVloženo: 28. 01. 2019, 10:00h

Textová část

clanky11384/p_sluknov_-_uplne_zneni_12_2018.pdf267 kBÚzemního plánu Šluknov zahrnující úplné znění po vydání jeho změny č. 1Vloženo: 28. 01. 2019, 10:01h

grafická část

clanky11384/1_-_vykres_zakladniho_cleneni.pdf796 kB1 - Výkres základního členěníVloženo: 28. 01. 2019, 10:02h
clanky11384/2a_-_hlavni_vykres_-_urbanisticka_koncepce_1.pdf5,59 MB2A - Hlavní výkres - Urbanistická koncepceVloženo: 28. 01. 2019, 10:02h
clanky11384/2b_-_hlavni_vykres_-_koncepce_usporadani_krajiny.pdf4,00 MB2B - Hlavní výkres - Koncepce uspořádání krajinyVloženo: 28. 01. 2019, 10:02h
clanky11384/2c_-_hlavni_vykres_-_koncepce_dopravy.pdf3,11 MB2C - Hlavní výkres - Koncepce dopravyVloženo: 28. 01. 2019, 10:02h
clanky11384/2d_-_hlavni_vykres_-_koncepce_vodniho_hospodarstvi.pdf1,19 MB2D - Hlavní výkres - Koncepce vodního hospodářstvíVloženo: 28. 01. 2019, 10:02h
clanky11384/2e_-_hlavni_vykres_-_koncepce_energetiky.pdf1,25 MB2E - Hlavní výkres - Koncepce energetikyVloženo: 28. 01. 2019, 10:02h
clanky11384/3_-_vykres_verejne_prospesnych_staveb.pdf881 kB3 - Výkres veřejně prospěšných stavebVloženo: 28. 01. 2019, 10:02h
clanky11384/koordinacni_vykres.pdf2,38 MBKoordinační výkresVloženo: 28. 01. 2019, 10:02h

Buďte s námi ve spojení