Obecně závazné vyhlášky

Obce v České republice mohou vydávat své právní předpisy, které jsou normativními právními akty a jsou součástí právního řádu České republiky. Tyto právní předpisy se nazývají Nařízení obce a Obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky vydává obec pro oblast své tzv. samostatné působnosti, tedy pro správu věcí a záležitostí týkajících se obce a jejich občanů. Funkčně příslušným orgánem k jejich schvalování je Zastupitelstvo města.

Aktuálně platné obecně závazné vyhlášky vydané městem Šluknov

Číslo Název   Schváleno Účinnost
6/2023 - změna Obecně závazná vyhláška, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 6/2023, o místním poplatku ze psů ozv_-_mistni_poplatek_ze_psu_-_zmena.pdf 63 kB 28.2.2024 1.3.2024
6/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů ozv_-_o_mistnim_poplatku_ze_psu.pdf 109 kB 13.12.2023 1.1.2024
5/2023 Obecně závazná vyhláška kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství ozv_-_kterou_se_stanovi_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi.pdf 93 kB 13.12.2023 1.1.2024
4/2023 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ozv_-_o_mistnim_poplatku_za_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi.pdf 67 kB 25.10.2023 1.1.2024
3/2023 Obecně závazná vyhláška č. 3/2023 o stanovení podmínek pro pořádání průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu ozv2-2023.pdf 186 kB 28.6.2023 15.7.2023
2/2023 Obecně závazná vyhláška č. 2/2023 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ozv_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_verejneho_prostranstvi.pdf 141 kB 5.4.2023 20.4.2023
3/2019 OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích ozv3-2019.pdf 1,13 MB 9.7.2019 1.8.2019
3/2016 OZV kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ozv_c._3-2016_-_kterou_se_meni_priloha_ozv_c._4-2015-vcetne-prilohy.pdf 106 kB 8.12.2016 1.1.2017
1/2014 Požární řád města Šluknov ozv1_14.pdf 816 kB 26.3.2014 1.5.2014
1/2013 K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti ozv_1_13.pdf 177 kB 31.10.2013 1.1.2014
3/2012 Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šluknov ozv_c__3-2012_-_pravidla_pro_pohyb_psu_na_verejnem_prostranstvi.pdf 176 kB 8.3.2012 1.4.2012
3/2003 O městské policii ozv_3_03_o_mestske_policii.pdf 53 kB 10.12.2003 1.1.2004

Buďte s námi ve spojení