Obecně závazné vyhlášky

Obce v České republice mohou vydávat své právní předpisy, které jsou normativními právními akty a jsou součástí právního řádu České republiky. Tyto právní předpisy se nazývají Nařízení obce a Obecně závazné vyhlášky. Obecně závazné vyhlášky vydává obec pro oblast své tzv. samostatné působnosti, tedy pro správu věcí a záležitostí týkajících se obce a jejich občanů. Funkčně příslušným orgánem k jejich schvalování je Zastupitelstvo města.

Aktuálně platné obecně závazné vyhlášky vydané městem Šluknov

Číslo Název   Schváleno Účinnost
1/2021 Obecně závazná vyhláška kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství ozv_c._1-2021_-_obecni_system_odpadoveho_hospodarstvi.pdf 83 kB 11.3.2021 29.3.2021
5/2019 OZV města Šluknov č. 5/2019, o místním poplatku ze psů ozv_c._5_-_2019_-_o_mistnim_poplatku_ze_psu.pdf 73 kB 18.12.2019 6.1.2020
4/2019 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ozv_c._4_-_2019_-_o_mistnim_poplatku_za_odpad.pdf 173 kB 3.10.2019 1.1.2020
3/2019 OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích ozv3-2019.pdf 1,13 MB 9.7.2019 1.8.2019
1/2019 O stanovení podmínek pro pořádání průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků ozv_c._1-2019.pdf 184 kB 30.5.2019 20.6.2019
1/2017 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství ovz_c._1-2017_-_vyhlaska_o_mistnim_poplatku_za_uzivani_verejneho_prostranstvi_-_web.pdf 214 kB 14.12.2017 1.1.2018
3/2016 OZV kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ozv_c._3-2016_-_kterou_se_meni_priloha_ozv_c._4-2015-vcetne-prilohy.pdf 106 kB 8.12.2016 1.1.2017
2/2016 O zrušení OZV č. 2-2012 - o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her ozv_c._2-2016_-_zruseni_ozv_c._2-2012.pdf 119 kB 8.12.2016 1.1.2017
4/2015 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ozv__c._4-2015-odpady_-_poplatek.pdf 170 kB 10.12.2015 1.12.2016
3/2015 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov ozv_c__3_-_2015_-_odpady_-_system_shromazdovani_sberu_prepravy_trideni.pdf 667 kB 10.12.2015 1.12.2016
1/2014 Požární řád města Šluknov ozv1_14.pdf 816 kB 26.3.2014 1.5.2014
2/2013 O stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně akcí typu technoparty ozv_2_13.pdf 182 kB 31.10.2013 1.1.2014
1/2013 K zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti ozv_1_13.pdf 177 kB 31.10.2013 1.1.2014
3/2012 Kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství ve městě Šluknov ozv_c__3-2012_-_pravidla_pro_pohyb_psu_na_verejnem_prostranstvi.pdf 176 kB 8.3.2012 1.4.2012
2/2012 O regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných obdobných her ozv_c__2_-_2012__-_o_regulaci_provozovani_sazkovych_her.pdf 107 kB 8.3.2012 1.4.2012
4/2010 O místním poplatku ze psů ozv_c._4-2010_-_sluknov_-_mistni_poplatky_ze_psu.pdf 231 kB 9.12.2010 1.1.2011
3/2003 O městské policii ozv_3_03_o_mestske_policii.pdf 53 kB 10.12.2003 1.1.2004

Buďte s námi ve spojení