Ustavující zastupitelstvo zvolilo nové vedení města na další volební období

Všech nově zvolených patnáct členů zastupitelstva města složilo ve čtvrtek 10. listopadu 2014 ve Šluknovském zámku svůj slib a získalo tak zákonný mandát.

Za účasti široké veřejnosti pak členové zastupitelstva města volili v tajné volbě ze svého středu starostu, místostarostu, členy rady města a předsedy kontrolního a finančního výboru. Pro platnou volbu bylo třeba získat nadpoloviční počet hlasů všech členů zastupitelstva města (tj. nejméně 8 z 15).

Účast zastupitelů a radních na jednáních Zastupitelstva města Šluknov a Rady města Šluknov (volební období 2010 – 2014)

V přiložených tabulkách je přehled účasti jednotlivých členů Rady města a Zastupitelstva města Šluknov na zasedáních.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení