Co je to Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa.

Czech Point

Kontaktní místo Czech POINTu na šluknovském městském úřadě najdete v kanceláři č. 4, v přízemí (evidence obyvatel), kde Vaše žádostí vyřídí odborné pracovnice:

Silvie Slavíková, Dis. - slavikova@mesto-sluknov.cz
Jana Galbavá
- galbava@mesto-sluknov.cz

telefon: 412 315 312, 412 315 311

 

O výpisy lze žádat kdykoliv v úředních hodinách městského úřadu, tj. pondělí a středa od 7.30 do 11.30 a od 12.30 do 16.30 hodin, případně po osobní či telefonické dohodě s výše uvedenými odbornými pracovnicemi i v kteroukoliv jinou dobu.

V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují na počkání tyto služby:

Výpisy z veřejných evidencí:

  • Veřejný rejstřík
  • Živnostenský rejstřík
  • Katastr nemovitostí
  • Insolvenční rejstřík
  • Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • Rejstřík trestů
  • Bodové hodnocení řidiče

Ceník

Evidence

Cena za 1. stranu

Cena za každou další
i započatou stránku

Veřejný rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Živnostenský rejstřík

100,- Kč

50,- Kč

Katastr nemovitostí

100,- Kč

50,- Kč

Rejstřík trestů

100,- Kč

0,- Kč

Insolvenční rejstřík 100,- Kč 50,- Kč
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 100,- Kč 50,- Kč
Bodové hodnocení řidiče 100,- Kč 50,- Kč

 

Poznámka:

V případě výpisu z Rejstříku testů je podle zákona vybírán vždy poplatek 100,- Kč za výpis - bez ohledu na počet stran tohoto výpisu.

Jaké doklady musí žadatelé o výpis doložit?

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

 

Obchodní rejstřík

IČ subjektu

Živnostenský rejstřík

IČ podnikatele / fyzické osoby

Katastr nemovitostí

Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

 

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí - Rejstřík trestů:

Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.

Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

 

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy. ... více zde

 

Datové schránky

Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit např.: zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek. ... více zde

Buďte s námi ve spojení