Aktuálně používané formuláře

Odbor vedení města

Odbor vnitřní správy

Evidence obyvatel

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu prihlasovaci_listek_k_trvalemu_pobytu.pdf 200 kB
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu potvrzeni_o_zmene_mista_trvaleho_pobytu.pdf 90 kB
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému zadost_o_poskytunuti_udaju_z_informacniho_systemu.pdf 144 kB
Hlášení adresy pro doručování hlaseni_adresy_pro_dorucovani.pdf 18 kB
Žádost o zprostředkování kontaktu zadost_o_zprostredkovani_kontaktu.pdf 203 kB

Matrika, ověřování, CZECHPOINT

Dotazník k uzavření manželství dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi-2017.docx 20 kB
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství oznameni_o_prijeti_drivejsiho_prijmeni_po_rozvodu_manzelstvi.doc 70 kB
Prohlášení o užívání dvou jmen do 31. 12. 1949 prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_do_31.12.1949.doc 70 kB
Prohlášení o užívání dvou jmen po 1. 1. 1950 prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_po_1.1.1950.doc 71 kB
Souhlas otce se změnou příjmení souhlas_otce_se_zmenou_prijmeni.doc 66 kB
Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte souhlasne_prohlaseni_rodicu_o_jmenu_ditete.doc 65 kB
Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti zapis__o_urceni_otcovstvi_k_nenarozenemu_diteti.doc 91 kB
Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti.doc 89 kB
Žádost o zápis narození zadosti_zvlastni_matrika_brno.pdf 125 kB
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zadost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc 74 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - manželství zadost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_manzelstvi.doc 69 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - narození zadost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_narozeni.doc 69 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - úmrtí zadost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_umrti.doc 71 kB
Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě zadost_o_povoleni_uzavreni_manzelstvi_na_jinem_vhodnem_miste.doc 79 kB
Žádost o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zadost_o_prominuti_dokladu.doc 84 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - oddací list zadost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_oddaci_list.doc 83 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - úmrtní list zadost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_umrtni_list.doc 75 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - rodný list zadost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_rodny_list.doc 82 kB
Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku zadost_o_vydani_osvedceni_k_uzavreni_cirkevniho_snatku.doc 39 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - narození zadost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-_narozeni.doc 73 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - manželství zadost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-__manzelstvi.doc 74 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - úmrtí zadost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-_umrti.doc 75 kB
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství zadost_o_vystaveni_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi.doc 81 kB
Žádost o zápis příjmení nezletilé dcery ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice
Žádost o změnu příjmení dospělého zadost_o_zmenu_prijmeni_dospeleho.doc 74 kB
Žádost o změnu příjmení nezletilého zadost_o_zmenu_prijmeni_nezletileho.doc 77 kB

Odbor ekonomický

Odbor rozvoje a životního prostředí

Odbor správy majetku

Odbor stavební úřad

Odbor kultury

Buďte s námi ve spojení