Povinné zveřejňování informací

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

město Šluknov

2. Důvod a způsob založení

3. Organizační struktura

Popis organizační struktury

Seznam organizací města

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

město Šluknov
Městský úřad Šluknov
nám. Míru 1
407 77 Šluknov

ID datové schránky: 8jkbbf3

4.2 Adresy úřadoven pro osobní návštěvu

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

 

4.5 Adresa internetové stránky

www.mestosluknov.cz

4.6 Adresa e-podatelny

podatelna@mesto-sluknov.cz

5. Bankovní spojení

181628824/0600
108724561/0300

pokladna MěÚ v úředních hodinách (pondělí a středa - 7:30 - 11:30 a 12:30 - 16:30 hod.)

6. IČ obce

00261688

7. DIČ

CZ00261688

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

8.3 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2024

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a další podání

  • osobně na podatelně nebo u příslušného pracovníka města Šluknov
  • poštou na adresu: Městský úřad Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
  • elektronicky (e-mailem nebo datovou schránkou) se zaručeným elektronickým podpisem (viz. Elektronická podatelna)

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návod pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané přepisy (pdf)

14.2 Vydané právní přepisy: Obecně závazné vyhlášky

14.3 Seznam platných právních předpisů týkající se činnosti orgánů krajů a orgánů obcí

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

Město Šluknov žádné licenční smlouvy dle ustanovení § 14a odst. 4 neuzavřelo.

16.2 Výhradní licence

Město Šluknov žádnou výhradní licenční smlouvu dle ustanovení § 14a odst. 4 neuzavřelo.

17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Buďte s námi ve spojení