Rozpočet města Šluknov

Rozpočet je zpracován v souladu s platnými předpisy, tj zejména zákonem č. 128/2000 Sb.,  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva finanční ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozpočet vychází z rozpočtového výhledu na období 2016-2018, který byl schválen na 8. zasedání Zastupitelstva města Šluknov dne 10.12.2015 usnesením č. 11/08Z/2015.

Další podrobné informace o rozpočtech města naleznete na stránkách Odboru ekonomického.

Soubory ke stažení

clanky11196/rozpocet-mesta-sluknov-2018.pdf176 kBRozpočet města Šluknov na rok 2018Vloženo: 19. 06. 2018, 13:37h

Buďte s námi ve spojení