Žádosti o informace

Právo svobodného přístupu k informacím upravuje zákon číslo 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zákon stanovuje povinnost orgánům státní správy a orgánům územní samosprávy tj. zejména obcím poskytovat informace. Žadatelem o informaci může být právnická nebo fyzická osoba.

Město Šluknov poskytuje informace

1. zveřejněním (z vlastní iniciativy města)

2. na základě žádosti

 • ústní (bez práva na odvolání a soudní přezkum, žádost se neeviduje)
 • písemné nebo telekomunikačním zařízením za podmínek, že platí lhůty k vyřízení a právo žadatele na stížnost nebo odvolání

Město Šluknov neposkytuje informace

 •  jejichž poskytnutí vylučuje zákon (např. § 7 - 11 zákona 106/1999 Sb.)

Lhůty stanovené zákonem pro vyřízení

 • 7 dní - po obdržení žádosti město sdělí, že věc nepatří do jeho působnosti a věc se proto odkládá
 • 7 dní - po obdržení žádosti město sdělí, že požadovaná informace je zveřejněna a kde
 • 7 dní - po obdržení žádosti město vyzve žadatele k upřesnění žádosti a stanoví mu lhůtu do 30 dnů od doručení výzvy
 • 15 dní - po doručení žádosti město vydá informaci (tuto lhůtu lze prodloužit o maximálně 10 dní s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován)
 • 15 dní - po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty k jejímu poskytnutí může žadatel podat odvolání
 • 15 dní - po uplatnění odvolání rozhodne o odvolání odvolací orgán

Procesní stránka

Procesní stránku naplňování zákona o svobodném přístupu k informacím v podmínkách města Šluknov upravují „Pravidla pro zajištění přístupu k informacím". Za koordinaci činnosti na úseku poskytování informací odpovídá tajemník.

Informace na městě Šluknov poskytují jednotliví zaměstnanci v rámci své funkční příslušnosti stanovené organizačním řádem.

Pokud není žadatel s ústní odpovědí nebo s odkazem na zveřejněnou informaci spokojen musí podle zákona uplatnit písemnou žádost.

Obdrženou písemnou žádost o informaci lze vyřídit tímto způsobem

 • poskytnutím informace - tj. poskytnutím písemného dokladu, ústní odpovědí nebo nahlédnutím do písemností
 • odložením žádosti - je-li žádost neúplná a žadatel ji přes výzvu nedoplnil, nebo se žádost nevztahuje k působnosti města
 • odmítnutím žádosti - pokud není žadateli vyhověno rozhodnutím s náležitostmi dle § 15 odst. 2 zákona 106/1999 Sb.

Rozhodnutí o odmítnutí písemné žádosti k podání požadované informace vydává příslušný odbor městského úřadu podle funkční příslušnosti určené organizačním řádem. Rozhodnutí podepisuje vedoucí odboru a proti takovým rozhodnutím je právo na odvolání.

Odvolání proti rozhodnutí řeší Krajský úřad Ústeckého kraje.

Soubory ke stažení

clanky11197/sazebnik_uhrad_za_poskytovani_informaci_pro_rok_2022.pdf149 kBSazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2022Vloženo: 06. 01. 2022, 14:03h
clanky11197/smernice_c._2-2013_-_pravidla_pro_zajisteni_pristupu_k_informacim.pdf180 kBSměrnice č. 2/2013 - Pravidla pro zajištění přístupu k informacímVloženo: 19. 06. 2018, 14:15h

Buďte s námi ve spojení