Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor vedení města

Ing. Marek Kopecký

místostarosta

Bc. Eva Lipovská

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jaroslava Filipová , DiS.

sekretariát
informace
podatelna

Martin Křemenák

informatik, webmaster

Ivana Jirůvová

personalistika

Markéta Flášarová

podatelna
úřední deska
CzechPOINT

Odbor ekonomický

Ing. Eva Baboráková

pověřena vedením odboru
tvorba rozpočtu
ekonomické záležitosti města

Barbora Justová st.

místní poplatky
výherní hrací přístroje

Dagmar Kourková

fakturantka
evidence došlých a vydaných faktur včetně poukazu

Zděnka Janečková

pokladna
platby

Pavla Hejtmánková

mzdová účetní

Vladislava Floriánová

účetní

Barbora Justová

vymáhání pohledávek

Odbor vnitřní správy

Ing. Eva Baboráková

vedoucí odboru vnitřní správy
školství

Jana Galbavá

matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy)
sňatky, vítání občánků a jiné obřady
ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)
změna jména a příjmení
určení otcovství (rodičovství)
vyřizování státního občanství ČR
CzechPOINT
sociální pohřby

Silvie Slavíková , DiS.

CzechPOINT
evidence obyvatel

Bc. Marcela Postlerová

lokalita sídliště, centrum města a jeho okolí
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života
- oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním ubytování

Bc. Hana Sokolová

- osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
- osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
- osoby s různým stupněm omezení / způsobilosti k právním úkonům
- pečovatelská služba

Bc. Miloslav Šulc

lokalita sídliště a Šluknovského výběžku
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života
- oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním ubytování

Ing. Hana Wagnerová

sociální práce

Jitka Karalová

terénní práce v rámci všech cílových skupin

Lenka Janečková

pracovnice DPS

Božena Štichová

pracovnice DPS

Odbor rozvoje a životního prostředí

Mgr. Martin Chroust

vedoucí odboru
investice

Bc. Michal Bušek

památky
investice
územní plánování

Božena Naňáková

odpadové hospodářství
rybářské lístky

Mgr. Veronika Stroufová

správce komunikací
silniční správní úřad

Ladislav Čurgali , DiS.

veřejná zeleň
ochrana přírody a krajiny

Odbor správy majetku

Jarmila Skotnicová

účetnictví a inventarizace majetku města
požární ochrana

Blanka Kyselová

Informace o vlastnících
Restituce
Prodej a pronájem pozemků a budov

Rosvita Hlavsová

nájemné
smlouvy o pronájmu bytových prostor

Roxana Kunzeová

správce ubytovny

Odbor kultury

Bc. Jiří Jelínek DiS., MBA

vedoucí odboru

Mgr. Andrea Přidalová

manažerka Šluknovského zámku
organizace výstav a kulturních akcí

Renáta Parkmanová , DiS.

odborná pracovnice Odboru kultury
organizace akcí a výstav
propagace
pokladní kulturního odboru

Daniela Štindlová

odborná pracovnice Městské knihovny

Jitka Schneiderová

pracovnice RIC
šéfredaktor Šluknovských novin

Jan Kůla

správce zámku

Jiří Čermák

pracovník odboru kultury

Odbor Stavební úřad

Ing. Stanislav Mašek

vedoucí úřadu
územní plánování
stavební řád

Blanka Michnová

územní plánování
stavební řád

Jindřich Müller

stavební řád
územní plánování

Naděžda Vránová

stavební řád
územní plánování

Městská policie

Vladimír Vyskočil

velitel městské policie

Jan Přidal

zástupce velitele městské policie

Buďte s námi ve spojení