Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor vedení města

Ing. Marek Kopecký

místostarosta

Bc. Eva Lipovská

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jaroslava Filipová , DiS.

sekretariát
informace
podatelna

Martin Křemenák

informatik, webmaster

Ivana Jirůvová

personalistika

Markéta Flášarová

podatelna
úřední deska
CzechPOINT

Libuše Rendlová

recepce
podatelna
úřední deska

Odbor ekonomický

Ing. Eva Baboráková

pověřena vedením odboru
tvorba rozpočtu
ekonomické záležitosti města

Marcela Čurgaliová , DiS.

pověřena zastupováním vedoucího Odboru ekonomického

Barbora Justová st.

místní poplatky
výherní hrací přístroje

Zděnka Janečková

pokladna
platby

Jiřina Morkusová

fakturantka
evidence došlých a vydaných faktur včetně poukazu

Vladislava Floriánová

účetní

Pavla Hejtmánková

mzdová účetní

Odbor vnitřní správy

Ing. Eva Baboráková

pověřena vedením odboru

Jana Galbavá

matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy)
sňatky, vítání občánků a jiné obřady
ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)
změna jména a příjmení
určení otcovství (rodičovství)
vyřizování státního občanství ČR
CzechPOINT
sociální pohřby

Silvie Slavíková , DiS.

CzechPOINT
evidence obyvatel

Odbor sociálních věcí

Bc. Marcela Tomčalová

vedoucí odboru sociálních věcí
- zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
- manažer prevence kriminality
- veřejné opatrovnictví

Bc. Hana Sokolová

- zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
- pečovatelská služba
- zvláštní příjemce důchodu

Bc. Miloslav Šulc

- zajištění realizace sociální práce ve Šluknově a Šluknovském výběžku
- zvláštní příjemce důchodu

Ing. Hana Wagnerová

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově a Šluknovského výběžku

Mgr. Veronika Vlachynská

realizace výkonu veřejného opatrovnictví

Jitka Karalová

terénní práce v rámci všech cílových skupin

Lenka Janečková

pracovnice pečovatelské služby města Šluknov

Božena Štichová

pracovnice pečovatelské služby města Šluknov

Odbor rozvoje a životního prostředí

Mgr. Martin Chroust

vedoucí odboru
investice

Bc. Michal Bušek

památky
investice
územní plánování

Božena Naňáková

odpadové hospodářství
rybářské lístky

Jan Dvořák , DiS.

veřejná zeleň
ochrana přírody a krajiny

Bc. Ladislav Čurgali , DiS.

správce komunikací
silniční správní úřad

Odbor správy majetku

Jarmila Skotnicová

účetnictví a inventarizace majetku města
požární ochrana

Blanka Kyselová

Informace o vlastnících
Restituce
Prodej a pronájem pozemků a budov

Rosvita Hlavsová

nájemné
smlouvy o pronájmu bytových prostor

Roxana Kunzeová

správce ubytovny

Odbor kultury

Ing. Bc. Ivana Lukešová

vedoucí odboru kultury

Mgr. Andrea Kadlecová

manažerka Šluknovského zámku
organizace výstav a kulturních akcí

Klára Štěpánková

odborná pracovnice Odboru kultury
organizace akcí a výstav
propagace
pokladní kulturního odboru

Daniela Štindlová

odborná pracovnice Městské knihovny

Jitka Schneiderová

pracovnice RIC
šéfredaktor Šluknovských novin

Jiří Čermák

pracovník odboru kultury

Odbor Stavební úřad

Ing. Stanislav Mašek

vedoucí úřadu
územní plánování
stavební řád

Blanka Lovecká

územní plánování
stavební řád

Jindřich Müller

stavební řád
územní plánování

Naděžda Vránová

stavební řád
územní plánování

Městská policie

Vladimír Vyskočil

velitel městské policie

Jan Přidal

zástupce velitele městské policie

Buďte s námi ve spojení