Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor ekonomický

Ing. Eva Baboráková

pověřena vedením odboru
tvorba rozpočtu
ekonomické záležitosti města

Odbor vnitřní správy

Ing. Eva Baboráková

vedoucí odboru vnitřní správy
školství

Odbor rozvoje a životního prostředí

Bc. Michal Bušek

památky
investice
územní plánování

Buďte s námi ve spojení