Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor ekonomický

Marcela Čurgaliová , DiS.

vymáhání pohledávek

Odbor rozvoje a životního prostředí

Mgr. Martin Chroust

vedoucí odboru
investice

Ladislav Čurgali , DiS.

veřejná zeleň
ochrana přírody a krajiny

Odbor kultury

Jiří Čermák

pracovník odboru kultury

Buďte s námi ve spojení