Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor ekonomický

Marcela Čurgaliová , DiS.

pověřena zastupováním vedoucího Odboru ekonomického

Odbor rozvoje a životního prostředí

Mgr. Martin Chroust

vedoucí odboru
investice

Bc. Ladislav Čurgali , DiS.

správce komunikací
silniční správní úřad

Odbor kultury

Jiří Čermák

pracovník odboru kultury

Buďte s námi ve spojení