Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor vedení města

Mgr. Bc. Rudolf Sochor

místostarosta

Dana Břeňová

recepce
podatelna
úřední deska

Markéta Flášarová

podatelna
úřední deska
CzechPOINT

Jaroslava Filipová , DiS.

sekretariát
informace
podatelna

Pavla Hejtmánková

mzdová účetní
personalistika

Martin Křemenák

informatik, webmaster

Bc. Eva Lipovská

pověřenec pro ochranu osobních údajů

Odbor ekonomický

Bc. Marcela Čurgaliová , DiS.

vedoucí Odboru ekonomického

Zděnka Janečková

pokladna
platby

Jiřina Morkusová

fakturantka
evidence došlých a vydaných faktur včetně poukazu

Vladislava Floriánová

účetní

Libuše Havelková

místní poplatky
výherní hrací přístroje

Odbor vnitřní správy

Jana Galbavá

matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy)
sňatky, vítání občánků a jiné obřady
ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)
změna jména a příjmení
určení otcovství (rodičovství)
vyřizování státního občanství ČR
CzechPOINT
sociální pohřby

Silvie Slavíková , DiS.

CzechPOINT
evidence obyvatel

Bc. Iva Rosůlková

přestupky

Odbor sociálních věcí

Ing. Hana Wagnerová

pověřena vedením odboru
zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
a Šluknovského výběžku

Pavla Křtěnová , DiS.

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
a Šluknovském výběžku

Eliška Marušáková

realizace výkonu veřejného opatrovnictví

Bc. Hana Sokolová

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
pečovatelská služba
zvláštní příjemce důchodu

Bc. Miloslav Šulc

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
a Šluknovském výběžku

Martina Jelínková

realizace výkonu veřejného opatrovnictví

Věra Barochová

pracovnice pečovatelské služby města Šluknov

Božena Štíchová

pracovnice pečovatelské služby města Šluknov

Odbor rozvoje a životního prostředí

Bc. Michal Bušek

investice
územní plánování

Bc. Tea Chroustová

odpadové hospodářství (vyjma poplatků)
koordinovaná stanoviska odboru

Bc. Ladislav Čurgali , DiS.

správce komunikací
silniční správní úřad

Božena Naňáková

kácení dřevin
rybářské lístky

Odbor správy majetku

Ing. Petr Masopust

vedoucí odboru
prodej a pronájem budov

Jarmila Skotnicová

účetnictví a inventarizace majetku města
požární ochrana

Blanka Kyselová

informace o vlastnících
prodej a pronájem pozemků

Lenka Hajduková

nájemné
smlouvy o pronájmu bytových prostor

Roxana Kunzeová

správce ubytovny

Odbor Stavební úřad

Ing. Stanislav Mašek

vedoucí úřadu
územní plánování
stavební řád

Blanka Lovecká

územní plánování
stavební řád

Jindřich Müller

stavební řád
územní plánování

Naděžda Vránová

stavební řád
územní plánování

organizační složka Kultura a cestovní ruch

Dagmar Pálková

pověřena zastupováním vedoucího organizační složky Kultura a cestovní ruch

Klára Štěpánková

odborná pracovnice organizační složky Kultura a cestovní ruch
organizace akcí a výstav
propagace
pokladní kulturního odboru

Jitka Schneiderová

pracovnice RIC
šéfredaktor Šluknovských novin

Roman Müller

správce Šluknovského zámku

Jiří Čermák

pracovník organizační složky Kultura a cestovní ruch

Městská policie

Vladimír Vyskočil

velitel městské policie

Jan Přidal

zástupce velitele městské policie

Buďte s námi ve spojení