Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor ekonomický

Zděnka Janečková

pokladna
platby

Odbor sociálních věcí

Martina Jelínková

realizace výkonu veřejného opatrovnictví

Buďte s námi ve spojení