Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor vedení města

Mgr. Bc. Rudolf Sochor

místostarosta

Odbor ekonomický

Odbor vnitřní správy

Silvie Slavíková , DiS.

CzechPOINT
evidence obyvatel

Odbor sociálních věcí

Bc. Hana Sokolová

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
pečovatelská služba
zvláštní příjemce důchodu

Bc. Miloslav Šulc

zajištění realizace sociální práce ve Šluknově
a Šluknovském výběžku

Božena Štíchová

pracovnice pečovatelské služby města Šluknov

Odbor správy majetku

Jarmila Skotnicová

účetnictví a inventarizace majetku města
požární ochrana

organizační složka Kultura a cestovní ruch

Klára Štěpánková

odborná pracovnice organizační složky Kultura a cestovní ruch
organizace akcí a výstav
propagace
pokladní kulturního odboru

Jitka Schneiderová

pracovnice RIC
šéfredaktor Šluknovských novin

Buďte s námi ve spojení