Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor vnitřní správy

Bc. Marcela Postlerová

lokalita sídliště, centrum města a jeho okolí
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života
- oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním ubytování

Odbor kultury

Mgr. Andrea Přidalová

manažerka Šluknovského zámku
organizace výstav a kulturních akcí

Renáta Parkmanová , DiS.

odborná pracovnice Odboru kultury
organizace akcí a výstav
propagace
pokladní kulturního odboru

Městská policie

Jan Přidal

zástupce velitele městské policie

Buďte s námi ve spojení