Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor ekonomický

Odbor vnitřní správy

Silvie Slavíková , DiS.

CzechPOINT
evidence obyvatel

Bc. Hana Sokolová

- osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním,
- osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
- osoby s různým stupněm omezení / způsobilosti k právním úkonům
- pečovatelská služba

Bc. Miloslav Šulc

lokalita sídliště a Šluknovského výběžku
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života
- oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním ubytování

Božena Štichová

pracovnice DPS

Odbor rozvoje a životního prostředí

Mgr. Veronika Stroufová

správce komunikací
silniční správní úřad

Odbor správy majetku

Jarmila Skotnicová

účetnictví a inventarizace majetku města
požární ochrana

Odbor kultury

Daniela Štindlová

odborná pracovnice Městské knihovny

Jitka Schneiderová

pracovnice RIC
šéfredaktor Šluknovských novin

Buďte s námi ve spojení