Kontakty na zaměstnance úřadu

Odbor vnitřní správy

Bc. Marcela Tomčalová

lokalita sídliště, centrum města a jeho okolí
- osoby ohrožené sociálním vyloučením
- osoby ohrožené rizikovým způsobem života
- oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
- osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním ubytování

Buďte s námi ve spojení