Odbor ekonomický

Odbor ekonomický vykonává státní správu na úseku financí a účetnictví, kterou mu v souladu s platnými právními předpisy České republiky svěřuje rada, zastupitelstvo, KÚ a ORP. Rozhoduje podle zvláštních právních předpisů v rozsahu své pravomoci o právech a povinnostech občanů a organizací a zabezpečuje jejich oprávněné zájmy.

  • Agenda ekonomická
  • Agenda rozpočtu a finančního plánování
  • Agenda účetnictví a výkaznictví
  • Agenda daní a poplatků
  • Agenda všeobecné pokladní správy
  • Agenda hazardních her

Odbor ekonomický

Ing. Eva Baboráková

pověřena vedením odboru
tvorba rozpočtu
ekonomické záležitosti města

Marcela Čurgaliová , DiS.

pověřena zastupováním vedoucího Odboru ekonomického

Barbora Justová st.

místní poplatky
výherní hrací přístroje

Zděnka Janečková

pokladna
platby

Jiřina Morkusová

fakturantka
evidence došlých a vydaných faktur včetně poukazu

Vladislava Floriánová

účetní

Pavla Hejtmánková

mzdová účetní

Buďte s námi ve spojení