Odbor rozvoje a životního prostředí

 • Agenda vodního hospodářství
 • Agenda rybářství
 • Agenda ochrany přírody a krajiny
 • Agenda ochrany ovzduší
 • Agenda zemědělství
 • Agenda veřejné zeleně
 • Agenda lesního hospodářství
 • Agenda územního plánování
 • Agenda investic
 • Agenda projektové a dotační činnosti
 • Agenda památkové péče
 • Agenda dopravy a místních komunikací
 • Agenda záboru veřejného prostranství
 • Agenda odpadového hospodářství
 • Agenda městských zařízení
 • Agenda RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)
 • Agenda orgánu ochrany obyvatelstva
 • Agenda povodňového orgánu obce
 • Agenda stanovisek za obec

Odbor rozvoje a životního prostředí

Bc. Michal Bušek

investice
územní plánování

Bc. Tea Chroustová

odpadové hospodářství (vyjma poplatků)
koordinovaná stanoviska odboru

Bc. Ladislav Čurgali , DiS.

správce komunikací
silniční správní úřad

Božena Naňáková

kácení dřevin
rybářské lístky

Tagy
Tagy:

Svoz popela z uhlí

Jako město máme nabídku na svoz popela z uhlí (vzniklý z topení v bytových jednotkách, rodinných domech, rekreačních objektech apod.), který teď odkládáte do černých nádob na směsný komunální odpad.

Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí městského úřadu Šluknov za rok 2023

Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí městského úřadu Šluknov za rok 2023

Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) předkládá výroční zprávu o činnosti odboru za rok 2023. Činnost odboru byla zajišťována v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Šluknov a schváleným rozpočtem. V roce 2023 ORŽP hospodařil s téměř polovinou celkového objemu rozpočtu města Šluknov a jeho pracovníci se přímo podíleli na realizaci hlavních investičních akcí ve městě.

Co nového nás čeká v roce 2024 v oblasti odpadů? Zůstáváme u stávajícího systému poplatku za odpadové hospodářství

S ohledem na zvyšující se náklady na odpadové hospodářství ve městě Šluknov byla zastupitelstvem města schválena nová výše poplatku, a to ve výši 1020 Kč (85 Kč/měsíc). Naposledy byla částka navýšena v roce 2019, kdy byly náklady na systém odpadového hospodářství ve městě o více než třetinu nižší. Nová sazba poplatku tedy adekvátně reaguje na zvyšující se náklady.

Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2024

Město Šluknov podporuje obnovy fasád a střech v rámci města Šluknov pro zlepšení vzhledu a zkvalitnění přitažlivosti v rámci turistického ruchu. Pro rok 2024 je připraven již 7. ročník tohoto dotačního programu, u kterého je navýšena celkové alokace dotačního programu, celkové částky pro projednávaný objekt, které mohou vlastnící získat a s možností opakovaného čerpání u nemovitých kulturních památek pro podporu kvalitních oprav památek ve městě. Celé znění Programu, i nových změn najdete v přiloženém Textu dotačního programu.

Malé změny v odpadovém hospodářství ve městě Šluknov

Malé změny v odpadovém hospodářství ve městě Šluknov

Vážení občané, jelikož vám chceme třídění odpadu co nejvíce usnadnit, tak nově od 1. září můžete dávat tetrapak (krabice od mléka, džusů apod.) do modrých kontejnerů na papír. Již nebude možnost odkládat tetrapaky do červených/oranžových pytlů.

Máme další 4 opravené mosty

Máme další 4 opravené mosty

Město Šluknov pokračuje v postupné opravě mostů, kterých je v jeho vlastnictví více než 90. O problematice, odstraňování neduhů z minulosti a nutnosti postupných oprav jsme vás informovali již v dřívějších číslech ŠN. S koncem června jsme se posunuli zase o něco dál a opravili 4 mosty v Císařském v úseku od Technických služeb až po dětské hřiště.

První fáze oprav asfaltových komunikací je dokončena

První fáze oprav asfaltových komunikací je dokončena

Jako každým rokem, i letos dostává nový povrch hned několik městských komunikací, které jsou opravovány v souladu s plánem oprav komunikací na roky 2021 – 2025. Letošní rok do oprav míří rekordní částka více než 6 mil. Kč a bude opraveno hned 8 ucelených komunikací.

Pár zajímavostí o letošní největší městské akci

Pár zajímavostí o letošní největší městské akci

Téměř 9 milionů korun letos investuje město Šluknov do lokality garáží na Rumburské ulici. Jedná se o nápravu dlouho neřešeného stavu, který místo provází již od počátku stavby samotných garáží v 70. letech. Ty byly vybudovány v souvislosti s výstavbou sídliště na místě bývalého továrního objektu a až na výjimky byly situovány v naprosté rovině bez jakéhokoliv odvodnění. Tento stav spolu s nepříliš propustným podložím od počátku zapříčiňoval problémy s vodou, která se zde neustále držela a likvidovala jakékoliv snahy o nápravu zpevněných štěrkových ploch.

Zahajujeme kompletní obnovu povrchů v lokalitě garáží na Rumburské

Zahajujeme kompletní obnovu povrchů v lokalitě garáží na Rumburské

Na základě četných stížností vlastníků garáží a celkově nevyhovujícímu stavu veřejných ploch v této lokalitě, která již není řešitelná lokálními opravami, zahajujeme komplexní akci obnovy povrchů a realizace zcela nového systému odvodnění.

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2023

Vyhodnocení participativního rozpočtu na rok 2023

V minulých týdnech proběhlo již šesté hlasování do tzv. participativního rozpočtu, kdy město umožňuje svým občanům rozhodnout o výběru akce, která bude zařazena do rozpočtu k realizaci v uskuteční v následujícím roce. Na výběr bylo ze 4 akcí, které je možné nyní po stránce stavební připravenosti realizovat. Letos jsme obdrželi doposud nejvyšší počet hlasů v historii – celkem jste odevzdali 655 hlasovacích lístků (472 hlasů elektronicky a 183 hlasů písemně).

V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny

V pondělí 3. října otevíráme sběrný dvůr v areálu kompostárny

Dva roky od prvotní idey - sloučit odpadové hospodářství města pod jeden areál, se v průběhu letních prázdnin po zdárně provedené stavbě povedlo ukončit kolaudační řízení stavebních úprav v areálu kompostárny. Jejich smyslem byla úprava stávajícího areálu tak, aby mohl sloužit nejen jako kompostárna, ale jako sběrný dvůr.

Získejte vyjádření k technické infrastruktuře Města Šluknov zdarma

Ulehčete si práci s podáním žádosti o vyjádření pomocí jednoho webového formuláře snadno, hromadně a online.

Vytvořte si žádost pro subjekty technické infrastruktury, bez zdlouhavého papírování a obíhání úřadů. Výrazně ušetříte čas - stačí jeden formulář místo mnoha. Zašlete žádosti online nebo si je exportujte ve formátu PDF. Zákaznické centrum odpoví na vaše otázky.

Opravy a údržba hřbitova v Království

Opravy a údržba hřbitova v Království

I letos pokračujeme v opravách a údržbě hřbitova v Království. Kromě restaurování vstupní brány (t. č. je u kováře v dílně) jsme ve spolupráci se správcem pohřebiště provedli i označení všech hrobových míst číselnými štítky. Označení hrobů výrazně usnadní orientaci zejména při vyhledávání zde pohřbených významných osob (rodáci z Království, kněží nebo třeba i rodiny slavného architekta Hanse Richtera), starých německých hrobů či při první návštěvě hřbitova.

Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí za rok 2021

Výroční zpráva Odboru rozvoje a životního prostředí za rok 2021

Odbor rozvoje a životního prostředí již osmým rokem zpracovává výroční zprávu o své činnosti za předcházející rok. Zpráva shrnuje (včetně fotodokumentace) většinu investičních akcí či rozsáhlejších oprav, které se ve městě za loňský rok uskutečnily. Výroční zpráva je v plném rozsahu k dispozici v přiloženém PDF souboru.

První letošní ucelená oprava komunikace dokončena

První letošní ucelená oprava komunikace dokončena

Letošní velmi mírná zima nám umožnila (jak díky úspoře na zimní údržbě, tak díky samotné možnosti provádění stavebních prací) realizovat a úspěšně dokončit první letošní opravu kompletní komunikace.

Obnova komunikací v ulicích Dvořákova a B. Němcové je dokončena

Obnova komunikací v ulicích Dvořákova a B. Němcové je dokončena

V podzimních měsících byla provedena obnova povrchu dvou významných městských komunikací v ulicích B. Němcové a Dvořákova. Akce mohla být uskutečněna i díky dotační podpoře, jelikož projekt „Obnova místních komunikací ve Šluknově v roce 2021“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Ze Šluknova až do Rožan na kole již bezpečně

Ze Šluknova až do Rožan na kole již bezpečně

V letních měsících jsme dokončili přesně po pěti letech od zahájení prvotních příprav rekonstrukci a dostavbu cyklostezky do Rožan.

Nová lavička u Zeckelova kříže

Nová lavička u Zeckelova kříže

Zeckelův kříž se stal turistickým cílem nejen mnoha obyvatel Šluknova, ale i turistů a rekreantů, kteří sem k nám na sever zavítají. Je odsud nádherný výhled na celý Šluknov i jeho okolí. U krásně opraveného kříže roste stará lípa a byly zde vysazeny tři lípy nové. Je příjemné se v tomto místě zastavit, rozhlédnout, odpočinout.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení