Nové stavby ve Šluknově

V minulém měsíci jsme vás informovali o probíhajících či dokončených stavbách ve městě. Tímto článkem bych rád navázal, protože za uplynulý měsíc se událo poměrně hodně nového. V srpnu byla s tříměsíčním předstihem dokončena realizace II. etapy rekonstrukce náměstí Míru. Celé náměstí tak získalo jednotný vzhled a po mnoha letech se tak opět stalo reprezentativním prostorem centra města. Výsledky rekonstrukce však nejsou jen estetické - náměstí je nyní kompletně bezbariérové, přibyla parkovací místa a bylo vybudováno nové osvětlení a odvodnění ploch.

Mgr. Martin Chroust
vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí

V minulém měsíci jsme vás informovali o probíhajících či dokončených stavbách ve městě. Tímto článkem bych rád navázal, protože za uplynulý měsíc se událo poměrně hodně nového.

V srpnu byla s tříměsíčním předstihem dokončena realizace II. etapy rekonstrukce náměstí Míru. Celé náměstí tak získalo jednotný vzhled a po mnoha letech se tak opět stalo reprezentativním prostorem centra města. Výsledky rekonstrukce však nejsou jen estetické - náměstí je nyní kompletně bezbariérové, přibyla parkovací místa a bylo vybudováno nové osvětlení a odvodnění ploch. Na podzim budou vybudované zálivy osázeny zelení, čímž bude rekonstrukce celého náměstí uzavřena. Rádi bychom v této souvislosti upozornili především řidiče na nové značení a zjednosměrnění horní části náměstí. Na parkoviště u Clubu již nyní nelze najet z  odbočky do Karlovy ulice, nýbrž až z ulice Svojsíkova. Prosíme řidiče o respektování této nové úpravy, díky které mohla být rozšířena parkovací místa na náměstí.

Na náměstí bezprostředně navazuje prostranství s veřejnými záchodky. Léta byla poněkud nevábná tato lokalita milosrdně skryta zrakům občanů vzrostlými smrky, a kdo veřejné toalety někdy navštívil, zřejmě nevzpomínal na tuto návštěvu v nejlepším. V letošním roce se nám podařilo získat finanční prostředky z dotace Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu nového sociálního zařízení. Stávající toalety jsou nyní v demolici, nové sociálky budou osazeny v říjnu letošního roku.

Jak již paní starostka informovala v minulém čísle ŠN, podařilo se nám získat dotaci ve výši téměř 4 mil. Kč i na výstavbu nového chodníku do Císařského. Nový chodník naváže na stávající v ulici Dr. E. Beneše a povede až k bývalému krámku u odbočky na Janovku. Stavba je nyní již rovněž v realizaci a bude ukončena v listopadu. Součástí stavby 800 m dlouhého chodníku jsou i dva nové autobusové zálivy.

Na konci srpna byla dokončena další úspěšná dotační akce rozšíření kapacity MŠ Svojsíkova 355. V jejím rámci byl opraven zahradní domek, který bude sloužit jako sociální zařízení pro děti a sklad hraček a provedeny stavební úpravy v horní budově, díky kterým bude možné otevřít nové oddělení a rozšířit kapacitu o 20 dětí.

V srpnu byla pokládkou povrchu ze zámkové dlažby dokončena i stavba nového chodníčku spojující Lužickou ulici s Nádražní. Tato hojně využívaná pěší cesta se tak dočkala příjemné finální podoby, která je přístupná i bezbariérově. Současně byl vyřešen i letitý problém se zkracováním této cesty auty, kvůli které byla za vlhkého počasí lokalita jedním velkým oraništěm. V souběhu s touto akcí byla provedena oprava Nádražní ulice asfaltovou drtí.

V přiložené galerii si můžete prohlédnout fotografie z realizovaných staveb.

Buďte s námi ve spojení