Stromolezci dokončili práce v zámeckém parku

V říjnu byly ukončeny práce na odborném ošetření stromů v zámeckém parku. V rámci akce byly převážně zdravotními a bezpečnostními řezy a instalací dynamických vazeb ošetřeno celkem 73 stromů. Jedná se o vůbec první takto komplexní zásah v historii parku, díky kterému by se měl veškerý pohyb v této lokalitě stát výrazně bezpečnější.

V říjnu byly ukončeny práce na odborném ošetření stromů v zámeckém parku. V rámci akce byly převážně zdravotními a bezpečnostními řezy a instalací dynamických vazeb ošetřeno celkem 73 stromů. Jedná se o vůbec první takto komplexní zásah v historii parku, díky kterému by se měl veškerý pohyb v této lokalitě stát výrazně bezpečnější. Přestože na první pohled stromy vypadaly dobře, vykazovaly před zahájením akce řadu defektů – výskyt suchých či nalomených větví, tlakové větvení, které mohlo způsobit rozlomení korun, aj. Tyto závady jsou nyní odstraněny a bez nadsázky lze říci, že stromy v parku jsou nyní o poznání zdravější. Práce probíhaly v období května-říjen 2016 a prováděla je brněnská firma KAVYL, spol. s r.o. Celá akce byla ve výši 80% financována z dotace Státního fondu životního prostředí.

Buďte s námi ve spojení