Podzimní opravy komunikací

Podobně jako v předchozích letech proběhla v podzimních měsících oprava komunikací v majetku města Šluknov. V letošním roce se nám podařilo, zejména díky prostředkům uspořeným z rekonstrukce horní části náměstí Míru, opravit poměrně rozsáhlé úseky. Na všechny tyto akce byly použity prostředky z rozpočtu v celkové výši přes 2,5 mil. Kč. V přiložené galerii si můžete prohlédnout průběh prací.

Podobně jako v předchozích letech proběhla v podzimních měsících oprava komunikací v majetku města Šluknov. V letošním roce se nám podařilo, zejména díky prostředkům uspořeným z rekonstrukce horní části náměstí Míru, opravit poměrně rozsáhlé úseky. Zejména bych vypíchnul opravu komunikace na Nové Vsi spočívající v pokládce celkem 1000 m2 nových živičných povrchů.

Rovněž jsme pokračovali ve slíbené opravě městské komunikace do Nového Hraběcí, rovněž v rozsahu celoplošné pokládky asfaltového betonu (nikoliv tedy jen lokální vysprávky) 1000 m2. S potěšením mohu konstatovat, že nejkritičtější úseky této již léta velmi problémové silnice jsou opraveny a do dvou let by mohla být oprava dokončena.

Zásadní a rovněž léta odkládanou akcí bylo prodloužení ulice Sokolské k novým domům postaveným v několika posledních letech. Přestože většina domů již byla dokončena, jako komunikace byla stále používána po všech stránkách nevyhovující původní staveništní cesta z betonových panelů a litého betonu. V letošním roce se však podařilo vyčlenit prostředky na pokládku nového povrchu, včetně výměny obrubníků a odvodnění komunikace.

Na všechny tyto akce byly použity prostředky z rozpočtu v celkové výši přes 2,5 mil. Kč. V přiložené galerii si můžete prohlédnout průběh prací v předmětných lokalitách.

 

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

 

Buďte s námi ve spojení