Co se staví ve Šluknově?

Delší zima v letošním roce trochu oddálila zahájení stavební sezony ve městě, nicméně nyní jsme již ve fázi, kdy se naplno rozjela většina akcí, které byly pro letošní rok v rozpočtu města schváleny. Nejvýznamnější stavbou je probíhající rekonstrukce radnice, kde jsou v současné době před dokončením rozsáhlé bourací práce a pomalu se začíná „tvořit“, přesněji řečeno stavět – v tuto chvíli především výtahová šachta.

Delší zima v letošním roce trochu oddálila zahájení stavební sezony ve městě, nicméně nyní jsme již ve fázi, kdy se naplno rozjela většina akcí, které byly pro letošní rok v rozpočtu města schváleny. Nejvýznamnější stavbou je probíhající rekonstrukce radnice, kde jsou v současné době před dokončením rozsáhlé bourací práce a pomalu se začíná „tvořit", přesněji řečeno stavět - v tuto chvíli především výtahová šachta.

Jak bylo v minulosti představiteli města přislíbeno, po dokončení úpravy náměstí pokračujeme s opravami ulic směřujícími od náměstí dále do centra. Patrně v nejhorším stavu byla až do května ulice Smetanova, konkrétní její zadní část, kdy byla původní žulová dlažba překryta popraskaným asfaltem. Ten byl odstraněn, až překvapivě velmi zachovalá kamenná dlažba přeskládána a očištěna a vyrovnány uliční vpusti.  Za velmi přívětivou cenu tak bylo dosaženo zcela nového vzhledu i funkčnosti této dlouhodobě zanedbané ulice.

Po více než půl roce byla dokončena rekonstrukce Pivovarského rybníka, která byla završena zřízením dlážděných cest po hrázi rybníka a podél kamenné zdi. Pevně věříme, že rybník a jeho okolí se stanou příjemnou oddechovou zónou logicky navazující na prostor zámeckého parku.

Nové fasády v letošním roce získají budovy MŠ Svojsíkova 352 (spodní budova) a Dům kultury (v letošním roce severní fasáda, v příštím roce snad fasáda do náměstí) - práce na obou objektech již probíhají a měly by být dokončeny v letních měsících.

Na jaře se nám podařilo projekčně připravit rekonstrukci hřbitova, která po jednotlivých etapách bude probíhat zřejmě několik let. Letos ji zahajujeme úpravami horní části - zřízením parkoviště a stáním pro kontejnery v Karlově ulici, vydlážděním příjezdové komunikace ke kapli, výstavbou parkoviště a bezbariérového přístupu do kaple a kompletním odvodněním nových ploch. V příštím roce bychom rádi pokračovali opravou samotné kaple a následně úpravami v areálu hřbitova.

Významným zkrášlením prošla doposud nevyužitá část zahrady v MŠ Svojsíkova u loni opraveného zahradního domku. Ta byla na základě návrhu učitelek MŠ jako přírodní zahrada s pocitovým chodníkem, vrbovým tunelem a keřovými bludišti, které dětičky dovedou k pěti bylinkovým záhonům.

V přiložené fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z probíhajících staveb.

Buďte s námi ve spojení