O (nejen nové) veřejné zeleni ve Šluknově

Stejně jako v předchozích letech byl i letošní podzim ve znamení výsadeb či údržbě ploch zeleně. Nejvýznamnější akcí bylo ozelenění parku na Rumburské ulici, které dominovala kompletní obnova stromového patra výsadbou 55 stromů v původním duchu zahrady továrnické vily (dnes knihovna). Osázen byl rovněž zelený pás podél nového chodníku na Rumburské ulici, včetně obnovy javorové aleje po obou stranách komunikace. Akce bude dokončena na jaře příštího roku vysázením bohatě kvetoucího záhonu ve svahu nad panelovými domy.

Stejně jako v předchozích letech byl i letošní podzim ve znamení výsadeb či údržbě ploch zeleně. Nejvýznamnější akcí bylo ozelenění parku na Rumburské ulici, které dominovala kompletní obnova stromového patra výsadbou 55 stromů v původním duchu zahrady továrnické vily (dnes knihovna). Osázen byl rovněž zelený pás podél nového chodníku na Rumburské ulici, včetně obnovy javorové aleje po obou stranách komunikace. Akce bude dokončena na jaře příštího roku vysázením bohatě kvetoucího záhonu ve svahu nad panelovými domy.

Na základě přání obyvatel domu s pečovatelskou službou u nádraží bylo novou výsadbou výrazně oživeno atrium budovy. Samotný návrh byl již od počátku s obyvateli konzultován, a tak věříme, že jsou s výslednou podobou spokojeni.

Kromě těchto větších akcí byly rovněž provedeny dosadby za uhynulé či zničené stromy, které byly letos bohužel ve větší míře - jak vlivem dvou extrémně suchých roků, tak bohužel i vlivem četných projevů vandalismu (např. jeden z javorů u kolejí v ulici TGM byl již potřetí zlomen neznámým pachatelem). Dosadby se týkaly i v minulých letech založených alejí v krajině - na Knížecí, v Království a ve Fukově. Všechny tři aleje jsou nyní kompletní a bude o ně nadále pečováno. Veškeré výsadby ve městě realizovalo stejně jako v minulých dvou letech zahradnické středisko firmy UNILES.

Na závěr mi dovolte zamyšlení nad zelení ve Šluknově obecně. Před pěti lety byl roční rozpočet na kompletní péči o zeleň ve městě 330.000 Kč, z čehož bylo v podstatě možné hradit jen základní údržbu, dílčí výsadby stromů či maximálně založení jedné nové malé plochy zeleně. Rozhodnutím zastupitelů se tato částka podařila za sledované období téměř zpětinásobit, díky čemuž mohl být nastaven zcela nový systém péče dle běžných standardů v Evropě i jiných městech ČR, a to od fáze plánování, přes realizaci až po údržbu.

V minulosti byly výsadby plánovány v podstatě nahodile a často i bez architektonického návrhu. Realizovány byly prostřednictvím zaměstnanců VPP, kteří je posléze i udržovali. Stromy byly ošetřovány či káceny na základě více či méně náhodných zjištění úředníků či připomínek občanů. Dnes jsou výsadby navrhovány zahradním architektem, realizovány a posléze i udržovány odbornou zahradnickou firmou. Stromy jsou k zásahu vybírány na základě pasportu zeleně zpracovaného arboristou, jakožto i následné zásahy jsou na rozdíl od minulosti realizovány odborníky, kteří se specializují výhradně na péči o stromy. A konečně díky vyššímu rozpočtu je ročně zakládáno hned několik významných ploch zeleně - od malých plošek vhodně doplňujících dokončené stavby (letos horní část náměstí Míru a nové veřejné WC) až po parkové plochy.

Kromě ekologického významu má městská zeleň význam především estetický a slouží k užitku i potěše obyvatel, a to je také hlavní význam nastaveného systému péče o zeleň. Nemohu si však pomoci, ale ve Šluknově, zdá se, je vztah obyvatel k zeleni zcela jiný. Zatímco ve vyspělé Evropě je zeleň faktorem zvyšující cenu nemovitostí a atraktivitu lokality, ve Šluknově je to pravděpodobně opačně. Stromy, které jsou na svých stanovištích déle než většina domů, jsou nepřítelem, který stíní, padá z něj listí, jsou zdrojem alergenů, nejde kvůli nim televize a především z nich kdykoliv může spadnout větev, která někoho usmrtí.

Zcela běžná péče o majetek v podobě čištění žlabů a ometení auta od padajících plodů je nadstandardem a důvodem ke kácení stromu a základní touhou nejednoho občana je vlastnit dům, který je středem kružnice o poloměru minimálně 20 metrů (v případě břízy i více), kde neroste žádný zdroj těchto problémů. Nemohu nebýt v tomto případě adresný - ukázkovým příkladem je revitalizovaný park na Rumburské - výtky začínaly nejprve u kácení stromů, které tvořily stín, posléze v nedostatečném kácení stromů, zejména těch, ze kterých padá listí a posléze i k výsadbě stromů v nedostatečné vzdálenosti 15 m od domu, které budou stínit.

Z výše uvedeného na mne padá velký smutek a především stín zbytečné práce. Všichni víme, že zbytečná práce je ta nejhorší. Zatímco v jiných městech bojují správci zeleně o každou korunu, radují se z každé získané dotace, ve Šluknově je zřejmě na místě se vrátit k nižším cílům. Asi není náhodou, že veřejností nejoceňovanější plochy jsou nové silnice, chodníky, parkoviště, tedy asfalt, beton a dlažba - povrchy, které jsou přesným protikladem zeleně.

Za ORŽP MěÚ Šluknov Mgr. Martin Chroust

Buďte s námi ve spojení