Donátor - sponzorství výroby kopií reliéfů zastavení Křížové cesty Království

Übernehmen Sie eine Patenschaft für die Renovierung einer Kreuzwegstation des Kreuzweges in Königswalde (Království)

Město Šluknov zahájilo v roce 2016 celkovou obnovu Křížové cesty v Království. V průběhu několika následujících let se chce intenzivně podílet na navrácení stavu, který byl v letech řádného působení a užívání této sakrální památky.

Übernehmen Sie eine Patenschaft für die Renovierung einer Kreuzwegstation des Kreuzweges in Königswalde (Království)

Město Šluknov zahájilo v roce 2016 celkovou obnovu Křížové cesty v Království. V průběhu několika následujících let se chce intenzivně podílet na navrácení stavu, který byl v letech řádného působení a užívání této sakrální památky.

V minulosti se deponovaly dřevěné reliéfy (všechny se dochovaly), i když jsou značně narušené - červotoč, hniloba,... Originální desky budou v budoucnu ze strany města Šluknov restaurovány, ale není možné, s ohledem na současné vandalství, loupeže apod., tyto desky vrátit zpět. Jedinou možností je zhotovení kopií těchto reliéfů, které mohou být vystaveny na doplněných a opravených zastaveních křížové cesty.  Vzhledem ke skutečnosti, že výroba replik je finančně náročnější a nelze na ně žádat o granty, či dotace, přistupuje město k možnosti sponzoringu, kdy by mecenáš zaplatil výrobu kopie originálního reliéfu.

 

Co získá donátor a jaké jsou výhody?

 • na každém zastavení bude popisek, kdo je mecenášem konkrétního reliéfu a informace na webu města Šluknov. V případě sponzorství od firmy pak informace, vč. webového odkazu. Vše včetně mediální spolupráce.
 • pocit, že jsme se stali jedním z těch, kdo obnovil a zpřístupnil část význačné památky
 • v případě zničení bude existovat forma, která poslouží opětovnému odlití reliéfu (max. 4x)
 • možnost pro aktivaci dalších lidí pro podporu obnov drobných a zanikajících památek

Postup prací při zhotovování kopie reliéfu:

 • oprava a doplnění originálu nedestruktivní formou
 • zhotovení formy
 • odlití formy
 • očištění a opravy odlitku, lukoprén
 • odlití kopie z pryskyřice
 • kolorování kopie
 • výroba dřevěného rámu s bezpečnostním sklem (konex)
 • doprava a osazení kopie a rámu

Cena 1 kopie je 25.000,- Kč (cca 930 €)

Fotografie a informace o jednotlivých donátorech a volných reliéfech pro dárcovství bude zveřejněno na webu města Šluknov v sekci památky.

Váš sponzorský dar bude adresný, formou sponzorské smlouvy mezi městem Šluknov a donátorem. Možností je i sponzorská smlouva s více donátory při sdružení nižších finančních částek.
V případě Vašeho zájmu se prosím obraťte na pracovníka Odboru rozvoje a ŽP MěÚ Šluknov – Bc. Michala Buška, tel.: 412 315 315, 773 071 987 nebo e-mail: busek@mesto-sluknov.cz
Účet pro zaslání sponzorského daru:  ČSOB Varnsdorf, 108724561/0300.

Křížová cesta Království - plánek

 

Buďte s námi ve spojení