Odbor stavební úřad

Na základě § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“) vykonává Městský úřad Šluknov, Odbor stavební úřad (OSÚ) přenesenou působnost ve svém správním obvodu jako obecný stavební úřad. Správní obvod je stanovený vyhláškou č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností a je vymezený územím obcí Dolní Poustevna, Lipová, Lobendava, Mikulášovice, Šluknov, Velký Šenov, Vilémov.
Odbor stavební úřad postupuje ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů (§ 4 odst. 2 SZ). Ve své činnosti vychází z územních plánů, regulačních plánů, územních studií a územně analytických podkladů obcí (§ 165 a § 166 SZ). Vykonává státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu (§ 171 SZ). U speciálních staveb je dotčeným orgánem.

 • Agenda územního plánování a stavebního řádu
 • Agenda správní řád
 • Agenda řízení o přestupcích
 • Agenda zákona o elektronických komunikacích
 • Agenda zákona o pohonných hmotách
 • Agenda pomoci v hmotné nouzi
 • Agenda státní statistická služba
 • Agenda územní identifikace
 • Agenda archivnictví a spisová služba
 • Agenda RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)

Odbor Stavební úřad

Ing. Stanislav Mašek

vedoucí úřadu
územní plánování
stavební řád

Blanka Lovecká

územní plánování
stavební řád

Jindřich Müller

stavební řád
územní plánování

Naděžda Vránová

stavební řád
územní plánování

  Odbor stavební úřad

 • Stavba

Buďte s námi ve spojení