Kde najdeme územní plánovací dokumentaci obce, abychom se seznámili se zásadami územního rozvoje a mohli si porovnat, zda je možné realizovat náš stavební záměr?

Všechny města a obce v územní působnosti Městského úřadu Šluknov, odboru stavební úřad mají schválené územní plány. Z větší části se na jejich zpracování podílí Úřad územního plánování MěÚ Rumburk, OÚ obce s rozšířenou působností, který je organizačně začleněný do Odboru regionálního rozvoje a investic.

Územně plánovací dokumentace je k dispozici na tomto městském úřadě /sídlo městského úřadu je na adrese Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel. č. 412 356 211, dále na jednotlivých městských a obecních úřadech a samozřejmě také na našem odboru stavební úřad MěÚ Šluknov. Většinu územních plánů města a obcí nejdeme též na jejich webových stránkách.

Buďte s námi ve spojení