Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy (OVS) zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti ve svém správním obvodu v souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona o obcích, podle zvláštních zákonů a dále ve své samostatné působnosti. Zajišťuje práce na následujících úsecích:

 • Agenda – matriční úřad
 • Agenda evidence obyvatel
 • Agenda Komise pro projednávání přestupků
 • Agenda řízení o přestupcích
 • Agenda školství
 • Agenda Czech POINT
 • Agenda – zákon o střetu zájmů
 • Agenda sociální práce
 • Agenda terénní práce
 • Agenda veřejného opatrovnictví
 • Agenda pečovatelské služby
 • Agenda prevence kriminality
 • Agenda volební
 • Agenda vnitřní správy
 • Agenda správy objektů

Odbor vnitřní správy

Jana Galbavá

matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy)
sňatky, vítání občánků a jiné obřady
ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)
změna jména a příjmení
určení otcovství (rodičovství)
vyřizování státního občanství ČR
CzechPOINT
sociální pohřby

Silvie Slavíková , DiS.

CzechPOINT
evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu prihlasovaci_listek_k_trvalemu_pobytu.pdf 200 kB
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu potvrzeni_o_zmene_mista_trvaleho_pobytu.pdf 90 kB
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému zadost_o_poskytunuti_udaju_z_informacniho_systemu.pdf 144 kB
Hlášení adresy pro doručování hlaseni_adresy_pro_dorucovani.pdf 18 kB
Žádost o zprostředkování kontaktu zadost_o_zprostredkovani_kontaktu.pdf 203 kB

Matrika, ověřování, CZECHPOINT

Dotazník k uzavření manželství dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi.pdf 40 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - oddací list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_oddaci_list.doc 83 kB
Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě zadost_o_povoleni_uzavreni_manzelstvi_na_jinem_vhodnem_miste.doc 76 kB
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru dost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc 75 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - manželství dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_manzelstvi.doc 68 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - manželství dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-__manzelstvi.doc 75 kB
Žádost o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dost_o_prominuti_dokladu.doc 260 kB
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dost_o_vystaveni_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi.doc 81 kB
Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku dost_o_vydani_osvedceni_k_uzavreni_cirkevniho_snatku.doc 39 kB
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství oznameni_o_prijeti_drivejsiho_prijmeni_po_rozvodu_manzelstvi.doc 70 kB
Prohlášení o užívání dvou jmen do 31. 12. 1949 prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_do_31.12.1949.doc 71 kB
Prohlášení o užívání dvou jmen po 1. 1. 1950 prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_po_1.1.1950.doc 71 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - rodný list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_rodny_list.doc 82 kB
Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte souhlasne_prohlaseni_rodicu_o_jmenu_ditete.doc 66 kB
Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti zapis_o_urceni_otcovstvi_k_nenarozenemu_diteti.docx 22 kB
Žádost o zápis příjmení nezletilé dcery ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice dost_o_zapis_prijmeni_nezletile_dcery_-_neodpovida_pravidlum_mluvnice.doc 74 kB
Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti.doc 87 kB
Souhlas otce se změnou příjmení souhlas_otce_se_zmenou_prijmeni.doc 68 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - narození dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-_narozeni.doc 75 kB
Žádost o zápis narození - zvláštní matrika Brno dosti_zvlastni_matrika_brno.pdf 125 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - narození dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_narozeni.doc 69 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - úmrtí dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-_umrti.doc 75 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - úmrtí dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_umrti.doc 72 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - úmrtní list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_umrtni_list.doc 75 kB
Žádost o změnu příjmení dospělého dost_o_zmenu_prijmeni_dospeleho.doc 73 kB
Žádost o změnu příjmení nezletilého dost_o_zmenu_prijmeni_nezletileho.doc 76 kB

Zde připravujeme podrobné pokyny a rezervační systém.

Průvodce životními událostmi

Stala se vám v životě velká změna a nevíte, co všechno musíte s úřady zařídit a jaká máte práva? V průvodcích najdete potřebné informace na jednom místě a na nic nezapomenete. Průvodce jsou jednoduché návody, které vám pomohou lépe se orientovat ve službách veřejné správy.

Navýšení počtu osob na 30 při účasti na svatbě

Od 10.5.2021 dochází k navýšení počtu osob na 30 při účasti na svatbě, vstupu do registrovaného partnerství nebo pohřbu.

Krizová opatření vlády v oblasti uzavírání manželství v době nouzového stavu

V návaznosti na usnesení vlády č. 196 z 26. února 2021, který vláda vyhlásila od 1. března 2021 nový nouzový stav, bylo přijato krizové opatření vlády č. 216, kterým se omezuje volný pohyb osob. Ve vztahu ke svatbám  od 1. do 21. března 2021 platí, že se mohou nadále konat v počtu do 15 osob (do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikářka a fotograf).

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Ministerstvo vnitra - informace pro občany

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Žádáte o zprostředkování kontaktu? Některé změny spojené s novelou o cestovních dokladech. Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení