Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy (OVS) zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti ve svém správním obvodu v souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona o obcích, podle zvláštních zákonů a dále ve své samostatné působnosti. Zajišťuje práce na následujících úsecích:

 • Agenda – matriční úřad
 • Agenda evidence obyvatel
 • Agenda Komise pro projednávání přestupků
 • Agenda řízení o přestupcích
 • Agenda školství
 • Agenda Czech POINT
 • Agenda – zákon o střetu zájmů
 • Agenda sociální práce
 • Agenda terénní práce
 • Agenda veřejného opatrovnictví
 • Agenda pečovatelské služby
 • Agenda prevence kriminality
 • Agenda volební
 • Agenda vnitřní správy
 • Agenda správy objektů

Odbor vnitřní správy

Jana Galbavá

matriční doklady (rodné, oddací a úmrtní listy)
sňatky, vítání občánků a jiné obřady
ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)
změna jména a příjmení
určení otcovství (rodičovství)
vyřizování státního občanství ČR
CzechPOINT
sociální pohřby

Silvie Slavíková , DiS.

CzechPOINT
evidence obyvatel

Evidence obyvatel

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu prihlasovaci_listek_k_trvalemu_pobytu.pdf 200 kB
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu potvrzeni_o_zmene_mista_trvaleho_pobytu.pdf 90 kB
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému zadost_o_poskytunuti_udaju_z_informacniho_systemu.pdf 144 kB
Hlášení adresy pro doručování hlaseni_adresy_pro_dorucovani.pdf 18 kB
Žádost o zprostředkování kontaktu zadost_o_zprostredkovani_kontaktu.pdf 203 kB

Matrika, ověřování, CZECHPOINT

Dotazník k uzavření manželství dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi.pdf 40 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - oddací list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_oddaci_list.doc 83 kB
Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě zadost_o_povoleni_uzavreni_manzelstvi_na_jinem_vhodnem_miste.doc 76 kB
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru dost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc 75 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - manželství dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_manzelstvi.doc 68 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - manželství dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-__manzelstvi.doc 75 kB
Žádost o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dost_o_prominuti_dokladu.doc 260 kB
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dost_o_vystaveni_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi.doc 81 kB
Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku dost_o_vydani_osvedceni_k_uzavreni_cirkevniho_snatku.doc 39 kB
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství oznameni_o_prijeti_drivejsiho_prijmeni_po_rozvodu_manzelstvi.doc 70 kB
Prohlášení o užívání dvou jmen do 31. 12. 1949 prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_do_31.12.1949.doc 71 kB
Prohlášení o užívání dvou jmen po 1. 1. 1950 prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_po_1.1.1950.doc 71 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - rodný list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_rodny_list.doc 82 kB
Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte souhlasne_prohlaseni_rodicu_o_jmenu_ditete.doc 66 kB
Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti zapis_o_urceni_otcovstvi_k_nenarozenemu_diteti.docx 22 kB
Žádost o zápis příjmení nezletilé dcery ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice dost_o_zapis_prijmeni_nezletile_dcery_-_neodpovida_pravidlum_mluvnice.doc 74 kB
Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti.doc 87 kB
Souhlas otce se změnou příjmení souhlas_otce_se_zmenou_prijmeni.doc 68 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - narození dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-_narozeni.doc 75 kB
Žádost o zápis narození - zvláštní matrika Brno dosti_zvlastni_matrika_brno.pdf 125 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - narození dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_narozeni.doc 69 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - úmrtí dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-_umrti.doc 75 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - úmrtí dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_umrti.doc 72 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - úmrtní list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_umrtni_list.doc 75 kB
Žádost o změnu příjmení dospělého dost_o_zmenu_prijmeni_dospeleho.doc 73 kB
Žádost o změnu příjmení nezletilého dost_o_zmenu_prijmeni_nezletileho.doc 76 kB

Zde připravujeme podrobné pokyny a rezervační systém.

Průvodce životními událostmi

Stala se vám v životě velká změna a nevíte, co všechno musíte s úřady zařídit a jaká máte práva? V průvodcích najdete potřebné informace na jednom místě a na nic nezapomenete. Průvodce jsou jednoduché návody, které vám pomohou lépe se orientovat ve službách veřejné správy.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Ministerstvo vnitra - informace pro občany

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Žádáte o zprostředkování kontaktu? Některé změny spojené s novelou o cestovních dokladech. Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení