Odbor vnitřní správy

Odbor vnitřní správy (OVS) zabezpečuje výkon státní správy v přenesené působnosti ve svém správním obvodu v souladu s ustanovením § 61 a násl. zákona o obcích, podle zvláštních zákonů a dále ve své samostatné působnosti. Zajišťuje práce na následujících úsecích:

 • Agenda – matriční úřad
 • Agenda evidence obyvatel
 • Agenda Komise pro projednávání přestupků
 • Agenda řízení o přestupcích
 • Agenda školství
 • Agenda Czech POINT
 • Agenda – zákon o střetu zájmů
 • Agenda volební
 • Agenda vnitřní správy
 • Agenda správy objektů

Odbor vnitřní správy

Evidence obyvatel

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu prihlasovaci_listek_k_trvalemu_pobytu.pdf 200 kB
Potvrzení o změně místa trvalého pobytu potvrzeni_o_zmene_mista_trvaleho_pobytu.pdf 90 kB
Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému zadost_o_poskytunuti_udaju_z_informacniho_systemu.pdf 144 kB
Hlášení adresy pro doručování hlaseni_adresy_pro_dorucovani.pdf 18 kB
Žádost o zprostředkování kontaktu zadost_o_zprostredkovani_kontaktu.pdf 203 kB

Matrika, ověřování, CZECHPOINT

Dotazník k uzavření manželství fe_mat_17_dotaznik_k_uzavreni_manzelstvi_1.pdf 799 kB
Dotazník k registrovanému partnerství dotaznik_k_rp.pdf 209 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - oddací list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_oddaci_list.doc 83 kB
Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru dost_o_zapis_prijmeni_v_muzskem_tvaru.doc 75 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - manželství dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_manzelstvi.doc 68 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - manželství dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-__manzelstvi.doc 75 kB
Žádost o prominutí předložení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dost_o_prominuti_dokladu.doc 260 kB
Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství dost_o_vystaveni_vysvedceni_o_pravni_zpusobilosti_k_uzavreni_manzelstvi.doc 81 kB
Žádost o vydání osvědčení k uzavření církevního sňatku dost_o_vydani_osvedceni_k_uzavreni_cirkevniho_snatku.doc 39 kB
Oznámení o přijetí dřívějšího příjmení po rozvodu manželství oznameni_o_prijeti_drivejsiho_prijmeni_po_rozvodu_manzelstvi.doc 70 kB
Prohlášení o užívání dvou jmen do 31. 12. 1949 prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_do_31.12.1949.doc 71 kB
Prohlášení o užívání dvou jmen po 1. 1. 1950 prohlaseni_o_uzivani_dvou_jmen_po_1.1.1950.doc 71 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - rodný list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_rodny_list.doc 82 kB
Souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte souhlasne_prohlaseni_rodicu_o_jmenu_ditete.doc 66 kB
Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti zapis_o_urceni_otcovstvi_k_nenarozenemu_diteti.docx 22 kB
Žádost o zápis příjmení nezletilé dcery ve formě, která neodpovídá pravidlům české mluvnice dost_o_zapis_prijmeni_nezletile_dcery_-_neodpovida_pravidlum_mluvnice.doc 74 kB
Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti zapis_o_urceni_otcovstvi_k_narozenemu_diteti.doc 87 kB
Souhlas otce se změnou příjmení souhlas_otce_se_zmenou_prijmeni.doc 68 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - narození dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-_narozeni.doc 75 kB
Žádost o zápis narození - zvláštní matrika Brno dosti_zvlastni_matrika_brno.pdf 125 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - narození dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_narozeni.doc 69 kB
Žádost o vydání potvrzení z matriční knihy - úmrtí dost_o_vydani_potvrzeni_z_matricni_knihy_-_umrti.doc 75 kB
Žádost o nahlédnutí do matriční knihy - úmrtí dost_o_nahlednuti_do_matricni_knihy_-_umrti.doc 72 kB
Žádost o vydání matričního dokladu - úmrtní list dost_o_vydani__matricniho_dokladu_-_umrtni_list.doc 75 kB
Žádost o změnu příjmení dospělého dost_o_zmenu_prijmeni_dospeleho.doc 73 kB
Žádost o změnu příjmení nezletilého dost_o_zmenu_prijmeni_nezletileho.doc 76 kB
Žádost o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě - nově od 1.2.2024 dost_o_povoleni_uzavreni_manzelstvi_na_jinem_vhodnem_miste_-_nove_od_1.2.2024.doc 76 kB

Svatby na radnici a jiném vhodném místě

Rezervace svatebních obřadů na kalendářní rok 2024 matriční úřad přijímá od 1. ledna 2024.

Objednat svatbu lze těmito způsoby:

 • prostřednictvím on-line formuláře zveřejněného níže na této webové stránce
 • osobně v kanceláři matriky (přízemí budovy radnice) kancelář č. 4,
  Jana Galbavá, tel. 412 315 311 – galbava@mesto-sluknov.cz

K vyřízení formalit se snoubenci dostaví nejpozději 14 dní před uzavřením sňatku osobně a předloží:

Pokud je sňatek uzavírán mimo obřadní síň šluknovské radnice nebo v sobotu na radnici (tzn. mimo dobu stanovenou radou obce), vyplní snoubenci žádost o uzavření na jiném vhodném místě nebo mimo dobu stanovenou radou obce.

RM Šluknov stanovila - místo pro uzavírání manželství - budova radnice MěÚ Šluknov
obřadní doba - den a hodina – každá sobota v měsíci od 10.00 – 14.00 *
každý pátek v měsíci od 12.00 - 14.00 *
* Ve státní svátky neoddáváme.

Snoubenci dále před uzavřením manželství uhradí poplatky.

PŘEHLED POPLATKŮ ZA OBŘAD:

Správní poplatek za jiné vhodné místo a dobu pro uzavření manželství – 3 000 Kč

Zámek pronájem:

 • zámecký park (altán, růžová zahrada) – 3 000 Kč/1,5hod.
 • velký sál, malý sál – 2 000 Kč/1,5 hod.
 • ostatní prostory (zámecká půda) – 3 000 Kč/1,5hod.
 • fotografování (všechny prostory zámku) – 500 Kč/ za každou i započatou 0,5 hod.

 

Snoubenci - cizinci
předkládají dokumenty stanovené v § 35 zákona č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
(při rezervaci obdrží snoubenci podrobný seznam).

 

PRÁVNÍ AKT UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ

Prohlášení o uzavření manželství se činí slavnostním způsobem a v přítomnosti dvou svědků.
Pokud je manželství uzavíráno na jiném vhodném místě, mělo by být důstojné. V den sňatku před obřadem předloží snoubenci i svědci platný občanský průkaz nebo cestovní doklad, k ověření totožnosti.

Matriční úřad zodpovídá za klidný a hladký průběh svatebního obřadu, proto pokud by byl jakýmkoliv způsobem narušen, oddávající má právo obřad přerušit nebo odložit. *

* Při obřadech je povoleno házet rýži, konfety či okvětní lístky.

Hudba:

Možnost zajištění hudby dle Vašeho vlastního výběru

Foto, videozáznamy:

FOTOGRAFA K OBŘADU SI SNOUBENCI ZAJIŠŤUJÍ SAMI NA VLASTNÍ NÁKLADY.

Fotografové mají možnost fotografovat před samotným obřadem (před příchodem oddávajícího) a po jeho skončení (při gratulacích). V průběhu obřadu lze fotografovat pouze takovým způsobem, aby nebyl narušen samotný obřad. Není přípustné, aby fotograf vstupoval do "prostoru oddávajícího".

Místo obřadu:

Před započetím samotných příprav je nutné domluvit termín a místo konání obřadu na matrice.

Dohodnutá doba začátku obřadu je poté závazná a je nutné ji dodržet. Při svatebních obřadech na jiných vhodných místech zajišťujeme pouze přítomnost matrikářky a oddávajícího. Jejich dopravu na místo obřadu a zpět zajišťuje úřad. Další služby, např. květinovou výzdobu, hudební doprovod, fotografování si snoubenci zajišťují sami na vlastní náklady.
Za vydání povolení na jiném vhodném místě je vybírán správní poplatek ve výši 3 000,- Kč.

Oddací list:

Do 30ti dnů od uzavření sňatku bude na oddělení matriky připraven k vyzvednutí oddací list. Vyzvednout ho může jeden z manželů. Na požádání lze oddací list zaslat poštou.

 

 

Rezervace svatby on-line

V případě, že si chcete online zarezervovat termín vaší svatby, použijte níže zveřejněný formulář.
Zvolte si prosím místo konání obřadu a následně vyberte den a preferovaný čas. Rezervační formulář je online propojený s naším plánovacím kalendářem, tzn. budou vám nabídnuty pouze časy, které v tomto okamžiku nejsou rezervované pro jinou svatbu, případně pro jinou akci pořádanou ve vybraném místě. Pro rezervace svateb platí, že v jednom termínu a čase může probíhat pouze jedna svatba.
Po odeslání rezervace vás bude kontaktovat naše matrikářka.

Správní poplatky

za jiné vhodné místo a dobu pro uzavření manželství 3000 Kč

Zámek pronájem

zámecký park (altán, růžová zahrada) 3000 Kč / 1,5hod.
velký sál, malý sál 2000 Kč / 1,5 hod.
ostatní prostory (zámecká půda) 3000 Kč / 1,5hod.
fotografování (všechny prostory zámku) 500 Kč / za každou i započatou 0,5 hod.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Průvodce životními událostmi

Stala se vám v životě velká změna a nevíte, co všechno musíte s úřady zařídit a jaká máte práva? V průvodcích najdete potřebné informace na jednom místě a na nic nezapomenete. Průvodce jsou jednoduché návody, které vám pomohou lépe se orientovat ve službách veřejné správy.

Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste
například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

Ministerstvo vnitra - informace pro občany

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Žádáte o zprostředkování kontaktu? Některé změny spojené s novelou o cestovních dokladech. Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech.

Archiv:

Buďte s námi ve spojení