Ministerstvo vnitra - informace pro občany

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny? Žádáte o zprostředkování kontaktu? Některé změny spojené s novelou o cestovních dokladech. Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech.

Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?
Od 1. 1. 2016 jsou pro Vás ukládána oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte hlášen trvalý pobyt.

- více informací naleznete v přiloženém dokumentu ZDE

Žádáte o zprostředkování kontaktu?
Od 1. 1. 2016 došlo ke zkvalitnění služby.

- více informací naleznete v přiloženém dokumentu ZDE

Některé změny spojené s novelou o cestovních dokladech

Účinné od 1.1.2016

- více informací naleznete v přiloženém dokumentu ZDE


Některé změny spojené s novelou zákona o občanských průkazech

Účinné od 1.1.2016

- více informací naleznete v přiloženém dokumentu ZDE

Buďte s námi ve spojení