Slavnostní obřad Vítání občánků proběhne koncem měsíce června 2022

Žádáme rodiče o závazné potvrzení účasti na obřadu a to nejpozději do 31.05.2022. Vítání bude probíhat u dětí narozených v období od 1.10.2021 do 31.03.2022.

Vaši účast prosím potvrďte u matrikářky p. Jany Galbavé, tel. 412 315 311, galbava@mesto-sluknov.cz , nebo u jejího zástupu p. Silvie Slavíkové, tel. 412 315 312, slavikova@mesto-sluknov.cz.

Pozvánky s konkrétním datem a místem vítání občánků Vám budou následně zaslány.

Jana Galbavá
matrikářka

Buďte s námi ve spojení