Tagy
Tagy:
vyvěšeno 20.3.2023 , bude sejmuto: do 5.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov směnit pozemek - p. p. č. 1322 v k. ú. Šluknov

vyvěšeno 17.3.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy "Obnova kontroly státní hranice"

vyvěšeno 15.3.2023 , bude sejmuto: do 31.3.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Veřejná vyhláška - Rozhodnutí "DC V. Šenov, ul. Hřbitovní, vNN"

vyvěšeno 14.3.2023 , bude sejmuto: do 30.3.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Informace o přijatých usneseních z 10. schůze Rady města Šluknov

vyvěšeno 14.3.2023 , bude sejmuto: do 5.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 4.4.2023 - ul. 17. listopadu, Sídliště

vyvěšeno 10.3.2023 , bude sejmuto: do 10.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Veřejná vyhláška - oznámení o zpřítupnění Hromadného předpisného seznamu čj. EO/2363, 2398/2023/havelkov

vyvěšeno 10.3.2023 , bude sejmuto: do 27.3.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov o bezúplatném převodu nemovitostí - pozemky parc. č. 1311, 1320/3 v k. ú. Šluknov

vyvěšeno 9.3.2023 , bude sejmuto: do 18.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Zápis do prvního ročníku Základní školy J. Vohradského Šluknov

vyvěšeno 9.3.2023 , bude sejmuto: do 28.3.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr Rady města Šluknov pronajmout pozemky - p. p. č. část 120 a p. p. č. část 2621/2 v k. ú. Šluknov

vyvěšeno 9.3.2023 , bude sejmuto: do 28.3.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov odprodat nemovitost - zemědělská stavba na p.p.č. 323 v k. ú. Císařský

vyvěšeno 22.2.2023 , bude sejmuto: do 31.3.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Usnesení o dalším elektronickém dražební jednání čj. 154 EX 151/01-16 - nemovitosti v k. ú. Císařský

vyvěšeno 20.2.2023 , bude sejmuto: do 25.5.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Usnesení o nařízení elektronické dražby čj. 112 EX 4441/10-184 - nemovitosti v k. ú. Rybniště

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/63 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/62 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/61 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/60 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/42 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/40 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/39 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/38 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/37 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 14.2.2023 , bude sejmuto: do 3.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 2567/36 v k. ú. Šluknov - stavba RD

vyvěšeno 13.2.2023 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2023

vyvěšeno 26.1.2023 , bude sejmuto: do 25.4.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Nabídka odběrů a rozborů pitné vody

vyvěšeno 25.1.2023 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Šluknov na roky 2023-2025

vyvěšeno 25.1.2023 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Rozpočet ZŠ Šluknov na rok 2023

vyvěšeno 25.1.2023 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Šluknov na roky 2023-2025

vyvěšeno 25.1.2023 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Rozpočet MŠ Šluknov na rok 2023

vyvěšeno 24.1.2023 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí v katastrálním území Šluknov

vyvěšeno 29.12.2022 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Svazek obcí Sever - Schválený rozpočet na rok 2023

vyvěšeno 20.12.2022 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období let 2023 až 2025

vyvěšeno 20.12.2022 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Rozpočet města Šluknov na rok 2023

vyvěšeno 4.11.2022 , bude sejmuto: do 2.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy čj. MZE-59640/2022-16212

vyvěšeno 23.5.2022 , bude sejmuto: do 31.12.2025 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Smlouva o poskytnutí účelového finanční příspěvku z rozpočtu města - Kostka Krásná Lípa, p. o.

vyvěšeno 23.5.2022 , bude sejmuto: do 31.12.2032 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace - MAS Český sever, z. s.

vyvěšeno 25.1.2021 , bude sejmuto: do 25.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov - fasáda čp. 911

vyvěšeno 25.1.2021 , bude sejmuto: do 25.1.2024 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov - fasáda čp. 154

Buďte s námi ve spojení