Tagy
Tagy:
vyvěšeno 19.11.2019 , bude sejmuto: do 5.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Informace o přijatých usneseních z 30. schůze Rady města Šluknov

vyvěšeno 19.11.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2019

vyvěšeno 19.11.2019 , bude sejmuto: do 9.1.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Dražební vyhláška čj. 159019 - podíl o velikosti 3/4 na nemovitosti v kú. Šluknov

vyvěšeno 18.11.2019 , bude sejmuto: do 5.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr Rady města Šluknov pronajmout pozemky p.č. 11/1 a 11/2 v k.ú. Království

vyvěšeno 13.11.2019 , bude sejmuto: do 22.1.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Dražební vyhláška čj.112 EX 1358/09-472 - nemovitosti v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 13.11.2019 , bude sejmuto: do 16.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Výběrové řízení na funkci vedoucího úředníka - vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu Šluknov

vyvěšeno 7.11.2019 , bude sejmuto: do 22.1.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Usnesení o nařízení elektronické dražby čj. 111 EX 3169/10-166 - nemovitosti v k.ú. Varnsdorf

vyvěšeno 6.11.2019 , bude sejmuto: do 6.2.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Státní pozemkový fond - Nabídka pozemků k pronájmu

vyvěšeno 6.11.2019 , bude sejmuto: do 5.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání návrhu zadání územního plánu Velký Šenov

vyvěšeno 1.11.2019 , bude sejmuto: do 2.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc č. díl "a" z p.p.č. 1962/4 v k.ú. Království

vyvěšeno 24.10.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město šluknov - Rozpočtové opatření č. 11 za rok 2019

vyvěšeno 15.10.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 10 za rok 2019

vyvěšeno 7.10.2019 , bude sejmuto: do 2.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat bytový dům čp. 4 v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 7.10.2019 , bude sejmuto: do 2.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat bytový dům čp. 6 v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 24.9.2019 , bude sejmuto: do 2.1.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2020

vyvěšeno 18.9.2019 , bude sejmuto: do 18.11.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

ČEZ Distribuce - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

vyvěšeno 17.9.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 9 za rok 2019

vyvěšeno 6.9.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2022 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj. 41508/2019-MZE-16212

vyvěšeno 12.8.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 8 za rok 2019

vyvěšeno 8.8.2019 , bude sejmuto: do 29.11.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2019

vyvěšeno 31.7.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 7 za rok 2019

vyvěšeno 17.7.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 6 za rok 2019

vyvěšeno 8.7.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2019

vyvěšeno 18.6.2019 , bude sejmuto: do 30.6.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Závěrečný účet města Šluknov za rok 2018

vyvěšeno 6.6.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2019

vyvěšeno 15.5.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2019

vyvěšeno 30.4.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2019

vyvěšeno 5.4.2019 , bude sejmuto: do 2.1.2023 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj. 18918/2019-MZE-16212

vyvěšeno 1.4.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2019

vyvěšeno 28.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet ZŠ Šluknov na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021

vyvěšeno 28.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet MŠ Šluknov na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021

vyvěšeno 8.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období let 2019 až 2021

vyvěšeno 8.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet města Šluknov na rok 2019

Buďte s námi ve spojení