Tagy
Tagy:
vyvěšeno 16.9.2019 , bude sejmuto: do 7.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Výběrové řízení na funkci tajemníka/tajemnice městského úřadu Šluknov - vedoucího úřadu

vyvěšeno 16.9.2019 , bude sejmuto: do 2.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc.č. 467/2 v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 16.9.2019 , bude sejmuto: do 2.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov směnit pozemek parc. č. 396 v k.ú. Kunratice u Šluknova

vyvěšeno 16.9.2019 , bude sejmuto: do 2.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemky parc. č. 2887/34 a parc. č. 2887/35 v k.ú. Království

vyvěšeno 16.9.2019 , bude sejmuto: do 2.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Veřejná vyhláška o uložení písemnosti čj. OVS/8036/2019/1497/Ku-172

vyvěšeno 13.9.2019 , bude sejmuto: do 19.9.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Zrušení Výběrového řízení na funkci tajemníka/tajemnice Městského úřadu Šluknov

vyvěšeno 13.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. 528/6 v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 13.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemky parc. č. 535 a parc. č. 536 v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 13.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Výběrové řízení na funkci úředníka - odborného pracovníka Odboru ekonomického Městského úřadu Šluknov

vyvěšeno 13.9.2019 , bude sejmuto: do 30.9.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Informace o přijatých usneseních z 25. schůze Rady města Šluknov

vyvěšeno 12.9.2019 , bude sejmuto: do 9.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Dražební vyhláška čj. 164 EX 3780/18-67 - nemovistosti v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 12.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek p.č. 2797/3 v k.ú. Císařský

vyvěšeno 12.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek p.č. 976/1 v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 12.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov směnit pozemek p.č. 1250/7 v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 10.9.2019 , bude sejmuto: do 26.9.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Oznámení města Šluknov o nálezu dne 2.9.2019 - pes - francouzský buldog

vyvěšeno 10.9.2019 , bude sejmuto: do 26.9.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Oznámení města Šluknov o nálezu dne 5.9.2019 - 2 koťata - světlé a černobílé mourovaté

vyvěšeno 9.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemky parc.č. 1547/7 a parc. č. 1547/8 v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 9.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. díl "a" z p.p.č. 1962/4 v k.ú. Království

vyvěšeno 9.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov směnit pozemky parc.č. 2442/3 a parc.č. 3181 v k.ú. Císařský

vyvěšeno 6.9.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2022 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy čj. 41508/2019-MZE-16212

vyvěšeno 6.9.2019 , bude sejmuto: do 23.9.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Informace o přijatých usneseních z 24. schůze Rady města Šluknov

vyvěšeno 6.9.2019 , bude sejmuto: do 1.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemky p.č. 820 a 819 v k.ú. Kunratice u Šluknova

vyvěšeno 20.8.2019 , bude sejmuto: do 4.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání čj. 167 EX 22269/12-286 - nemovitosti v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 13.8.2019 , bude sejmuto: do 23.9.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Dražební vyhláška čj. 203 Ex 22804/13-83 - dražba PC monitoru a kytary

vyvěšeno 12.8.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 8 za rok 2019

vyvěšeno 8.8.2019 , bude sejmuto: do 29.11.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2019

vyvěšeno 6.8.2019 , bude sejmuto: do 7.11.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

vyvěšeno 2.8.2019 , bude sejmuto: do 19.8.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Opatření obecné povahy - Veteránem severem - výstava vozidel

vyvěšeno 31.7.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 7 za rok 2019

vyvěšeno 29.7.2019 , bude sejmuto: do 20.9.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Dražební vyhláška čj. 112 EX 452/07-155 - nemovitosti v kú. Šluknov

vyvěšeno 17.7.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 6 za rok 2019

vyvěšeno 10.7.2019 , bude sejmuto: do 16.9.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Záměr prodeje nemovitosti - dům č. p. 209

vyvěšeno 10.7.2019 , bude sejmuto: do 16.9.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Záměr prodeje nemovitosti - dům č. p. 108 a 109

vyvěšeno 9.7.2019 , bude sejmuto: do 9.10.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú. Rožany, Šluknov

vyvěšeno 8.7.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 5 za rok 2019

vyvěšeno 18.6.2019 , bude sejmuto: do 30.6.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Závěrečný účet města Šluknov za rok 2018

vyvěšeno 6.6.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2019

vyvěšeno 15.5.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2019

vyvěšeno 30.4.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2019

vyvěšeno 1.4.2019 , bude sejmuto: do 30.6.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2019

vyvěšeno 28.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet ZŠ Šluknov na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021

vyvěšeno 28.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet MŠ Šluknov na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021

vyvěšeno 8.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období let 2019 až 2021

vyvěšeno 8.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet města Šluknov na rok 2019

Buďte s námi ve spojení