Tagy
Tagy:
vyvěšeno 22.5.2019 , bude sejmuto: do 7.6.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Oznámení o nálezu věci ze dne 20.05.2019 - černá taška s peněženkou, brýle

vyvěšeno 20.5.2019 , bude sejmuto: do 31.5.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

vyvěšeno 17.5.2019 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

MěÚ Rumburk - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na komunikaci - ul. T. G. Masaryka

vyvěšeno 16.5.2019 , bude sejmuto: do 31.5.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Informace o usneseních z 15. schůze Rady města Šluknov

vyvěšeno 16.5.2019 , bude sejmuto: do 31.5.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Informace o usneseních z 14. schůze Rady města Šluknov

vyvěšeno 15.5.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2019

vyvěšeno 14.5.2019 , bude sejmuto: do 30.5.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků - k. ú. Císařský

vyvěšeno 14.5.2019 , bude sejmuto: do 30.5.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Zveřejnění záměru směny nemovitého majetku - ppč. 160-2, 159

vyvěšeno 13.5.2019 , bude sejmuto: do 30.5.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2018 včetně příloh

vyvěšeno 7.5.2019 , bude sejmuto: do 7.8.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu pozemků v k.ú. Rožany

vyvěšeno 3.5.2019 , bude sejmuto: do 5.6.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Usnesení Dražební vyhláška čj. 156 EX 90/16-128 - spoluvlastnický podil nemovistostí v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 3.5.2019 , bude sejmuto: do 24.5.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek pro výstavbu RD p.p.č. 1037/4 v k.ú. Království

vyvěšeno 2.5.2019 , bude sejmuto: do 21.5.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov prodat pozemek parc. č. díl "e" z pozemku p. č. 688 v k.ú. Královka

vyvěšeno 2.5.2019 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018

vyvěšeno 2.5.2019 , bude sejmuto: do 22.7.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu k 02.05.2019

vyvěšeno 2.5.2019 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov pronajmout prostor k podnikání - Restaurace Club v Domě kultury

vyvěšeno 30.4.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2019

vyvěšeno 30.4.2019 , bude sejmuto: do 16.5.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Záměr města Šluknov uzavřít dodatek ke Kupní smlouvě - prodej pozemků v k.ú. Císařský

vyvěšeno 5.4.2019 , bude sejmuto: do 23.5.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Oznámení o konání opakované dražby čj. 21019 - nemovitosti v k.ú. Šluknov

vyvěšeno 5.4.2019 , bude sejmuto: do 24.5.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Dražební vyhláška čj. 112 EX 2639/07-114 - nemovistosti v k.ú. Císařský

vyvěšeno 1.4.2019 , bude sejmuto: do 30.6.2020 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2019

vyvěšeno 20.3.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Filipová Jaroslava

Rozpočtové opatření č. 14 a č. 15 na rok 2018

vyvěšeno 14.3.2019 , bude sejmuto: do 10.5.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Dražební vyhláška čj. 124 EX 32/18-96 - nemovistosti v kú. Království

vyvěšeno 12.3.2019 , bude sejmuto: do 12.6.2019 , vyvěsil(a): Flášarová Markéta

Státní pozemkový úřad - Oznámení o zamýšleném převodu v k.ú. Fukov, Kunratice u Šluknova, Nové Hraběcí

vyvěšeno 28.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet ZŠ Šluknov na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021

vyvěšeno 28.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet MŠ Šluknov na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019-2021

vyvěšeno 8.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období let 2019 až 2021

vyvěšeno 8.1.2019 , bude sejmuto: do 31.12.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Rozpočet města Šluknov na rok 2019

vyvěšeno 28.11.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 12 a č. 13 za rok 2018

vyvěšeno 17.10.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 10 a č. 11 za rok 2018

vyvěšeno 17.9.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 8 a č. 9 za rok 2018

vyvěšeno 14.8.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Flášarová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 7 za rok 2018

vyvěšeno 20.7.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 5 a č. 6 za rok 2018

vyvěšeno 13.6.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018

vyvěšeno 13.6.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2018

vyvěšeno 13.6.2018 , bude sejmuto: do 1.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 4 za rok 2018

vyvěšeno 13.6.2018 , bude sejmuto: do 1.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 3 za rok 2018

vyvěšeno 31.5.2018 , bude sejmuto: do 30.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Schválený Závěrečný účet města Šluknov za rok 2017 včetně příloh

vyvěšeno 9.5.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 2 za rok 2018

vyvěšeno 4.4.2018 , bude sejmuto: do 3.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2018

vyvěšeno 4.4.2018 , bude sejmuto: do 1.6.2019 , vyvěsil(a): Justová

Město Šluknov - Rozpočtové opatření č. 1 za rok 2018

Buďte s námi ve spojení