Informace o zpracování osobních údajů Městským úřadem Šluknov

Informace dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Odkazy


GDPR - pověřenec města Šluknov pro ochranu osobních údajů

Bc. Eva Lipovská
Tel. 724 101 222
E-mail: eva.lipovska@equica.cz


Městský úřad Šluknov provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:

MP - Provoz městského kamerového dohlížecího systému

 • Účel zpracování:Provoz městského kamerového dohlížecího systému
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Fyzická osoba pohybující se po veřejném prostranství města
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Strážník Městské policie
  • Velitel Městské policie
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Policie ČR
  • Orgán činný v trestním řízení
  • Správní orgán oprávněný k projednávání přestupků
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

MP - Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti

 • Účel zpracování:Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Osoba, vůči které se provádí úkon, Občan - Osoba podezřelá ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu, Občan - Osoba, od níž bude třeba požadovat vysvětlení, Občan - Osoba odpovídající popisu osoby hledané policií, Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Velitel Městské policie
  • Strážník Městské policie
  • Komise pro projednávání přestupků
  • Odbor rozvoje a životního prostředí
  • Referent pokladny (EO)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Ministerstvo spravedlnosti ČR
  • Policie ČR
  • Orgán činné v trestním řízení
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSÚ - Správní řízení v oblasti stavebního práva

 • Účel zpracování:Správní řízení v oblasti stavebního práva
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Žadatel, Občan - Účastník řízení
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent Odboru stavební úřad
  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru stavební úřad
  • Pokladník (OSÚ)
  • Vedoucí Odboru ekonomického

  Externí příjemce:

  • Krajský úřad Ústeckého kraje
  • Dotčený orgán
  • Občan – Účastník řízení
  • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Ekologický fond

 • Účel zpracování:Ekologický fond
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)
  • Referent pokladny (OE)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického (OE)
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)
  • Člen rady
  • Člen Kontrolního a finančního výboru
  • Starostka

  Externí příjemce:

  • Kontrolní orgán
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Aplikace hlášení závad ProblemReport

 • Účel zpracování:Aplikace hlášení závad ProblemReport
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)
  • Tajemnice

  Externí příjemce:

  • Technické služby Šluknov
  • Městská policie
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Zábor veřejného prostranství

 • Účel zpracování:Zábor veřejného prostranství
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent pokladny (OE)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického (OE)
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Městská policie
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Agenda územního plánování

 • Účel zpracování:Agenda územního plánování
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent informatik (OVM)
  • Člen rady
  • Člen zastupitelstva

  Externí příjemce:

  • Dotčený orgán státní správy
  • Zpracovatel územního plánu
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Evidence nádob na komunální odpad

 • Účel zpracování:Evidence nádob na komunální odpad
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Technické služby Šluknov
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Veřejné zakázky

 • Účel zpracování:Veřejné zakázky
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Dodavatel - Fyzická osoba podnikající, Dodavatel - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent věcně příslušného odboru
  • Vedoucí věcně příslušného odboru
  • Referent Odboru ekonomického
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)
  • Výběrová komise
  • Tajemnice
  • Člen rady

  Externí příjemce:

  • Poskytovatel dotace EU
  • Veřejnost – profil zadavatele
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Správní řízení v oblasti životního prostředí a silničního hospodářství

 • Účel zpracování:Správní řízení v oblasti životního prostředí a silničního hospodářství
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Účastník řízení, Občan - Žadatel
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent Odboru ekonomického
  • Vedoucí Odboru ekonomického

  Externí příjemce:

  • Občan – Účastník řízení
  • Věcně příslušný registrovaný spolek
  • Dotčený orgán
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Povodí Ohře, státní podnik
  • Městský úřad Rumburk
  • Krajský úřad pro Ústecký kraj
  • Katastrální pracoviště Rumburk
  • Česká inspekce životního prostředí
  • Dopravní inspektorát
  • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje
  • Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje
  • Městská policie
  • Policie ČR
  • Povodňový orgán Ústeckého kraje
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Součinnost se správními úřady

 • Účel zpracování:Součinnost se správními úřady
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Přidělení čísla popisného, evidenčního

 • Účel zpracování:Přidělení čísla popisného, evidenčního
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Vlastník objektu
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Vedoucí Odboru stavební úřad
  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Český úřad zeměměřický a katastrální
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

ORŽP - Kontrolní a dozorová činnost

 • Účel zpracování:Kontrolní a dozorová činnost (protipovodňová prevence, včelstvo, rostlinolékařská péče apod.)
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Dotčené orgány
  • Městský úřad Rumburk
  • Krajský úřad pro Ústecký kraj
  • Povodí Ohře, státní podnik
  • Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
  • Česká inspekce životního prostředí
  • Státní veterinární správa ČR
  • Policie ČR
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OE - Poskytované dotace

 • Účel zpracování:Poskytované dotace
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent pokladny (OE)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického (OE)
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)
  • Referent věcně příslušného odboru
  • Vedoucí věcně příslušného odboru
  • Člen rady
  • Člen zastupitelstva
  • Člen Kontrolního a finančního výboru
  • Starostka

  Externí příjemce:

  • Ministerstvo financí ČR
  • Kontrolní orgán
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OE - Mzdová agenda

 • Účel zpracování:Mzdová agenda
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Zaměstnanec, Zaměstnanec - DPP/DPČ, Člen Zastupitelstva - Uvolněný/Neuvolněný
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Mzdová účetní (OE)
  • Referent pokladny (OE)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického (OE)
  • Tajemnice
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)

  Externí příjemce:

  • Úřad práce ČR
  • Okresní správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovna
  • Důchodová pojišťovna
  • Banka
  • Exekutor
  • Soud
  • Insolvence
  • Policie ČR
  • Orgán činný v trestním řízení
  • Inspektorát práce
  • Veřejný ochránce práv
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OE - Správní řízení povolování hazardních her

 • Účel zpracování:Správní řízení povolování hazardních her
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent povolování hazardních her (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického (OE)
  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)

  Externí příjemce:

  • Ministerstvo financí ČR
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OE - Vymáhání daňových pohledávek

 • Účel zpracování:Vymáhání daňových pohledávek
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent správy pohledávek (OE)
  • Referent pokladny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického (OE)
  • Referent účtárny (OE)
  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)

  Externí příjemce:

  • Zaměstnavatel
  • Banka
  • Pojišťovna
  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Finanční úřad
  • Občan – zveřejnění na Úřední desce
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OE - Vedení účetnictví

 • Účel zpracování:Vedení účetnictví
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent účtárny (OE)
  • Referent pokladny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického (OE)
  • Referent podatelny (OVM)
  • Věcně příslušný útvar
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)

  Externí příjemce:

  • Kontrolní orgány
  • Ministerstvo financí ČR
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OE - Potvrzení o bezdlužnosti

 • Účel zpracování:Potvrzení o bezdlužnosti
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent bezdlužnosti (EO)
  • Vedoucí Ekonomického odboru (EO)
  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent účtárny (EO)
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OE - Místní poplatky

 • Účel zpracování:Místní poplatky
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent místních poplatků (OE)
  • Referent pokladny (OE)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Oddělení informatiky (OVM)

  Externí příjemce:

  • Krajský úřad Ústeckého kraje
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Pojistné události

 • Účel zpracování:Pojistné události
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent pojistných událostí (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen rady

  Externí příjemce:

  • Pojišťovna
  • Policie ČR
  • Městská policie
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Evidence nálezců a majitelů ztracených věcí

 • Účel zpracování:Evidence nálezců a majitelů ztracených věcí
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Nálezce věci ztracené, Občan - Majitel věci ztracené
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent ztrát a nálezů (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Strážník Městské policie

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Školení BOZP a evidence úrazů

 • Účel zpracování:Školení BOZP a evidence úrazů
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Zaměstanenc
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Bezpečnostní referent (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Odborně způsobilá osoba BOZP a PO
  • Referent personalista (OVM)
  • Vedoucí Odboru vedení města
  • Tajemnice

  Externí příjemce:

  • Oblastní inspektorát práce pro Liberecký a Ústecký kraj
  • Krajské ředitelství Policie České republiky Ústeckého kraje
  • Zdravotní pojišťovna, u které je pracovním úrazem postižený zaměstnanec pojištěn
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Prodej a nákup movitého majetku

 • Účel zpracování:Prodej a nákup movitého majetku
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Žadatel, Občan - Kupující, Občan - Prodávající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent prodeje a nákupu movitého majetku (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen rady
  • Člen zastupitelstva
  • Člen doporučující komise

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Věcná břemena a jiné

 • Účel zpracování:Věcná břemena a jiné
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Žadatel, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent věcných břemen (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen rady
  • Člen zastupitelstva

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Prodej a nákup nemovitostí

 • Účel zpracování:Prodej a nákup nemovitostí
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Žadatel, Občan - Kupující, Občan - Prodávající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent prodeje a nákupu nemovitostí (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen rady
  • Člen zastupitelstva
  • Člen doporučující komise

  Externí příjemce:

  • Exekutor
  • Český úřad katastrální a zeměměřický
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Pronájem pozemků

 • Účel zpracování:Pronájem pozemků
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Žadatel o nájem nebytových prostor, Občan - Nájemce, Občan - Dlužník
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent pronájmu pozemků (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen rady

  Externí příjemce:

  • Exekutor
  • Notář
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Správa nebytových prostor

 • Účel zpracování:Správa nebytových prostor
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Žadatel o nájem nebytových prostor, Občan - Nájemce, Občan - Dlužník
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent pronájmu nebytových prostor (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Referent Odboru rozvoje a životního prostředí (ORŽP)
  • Vedoucí Odboru rozvoje a životního prostředí (ORŽP)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen rady

  Externí příjemce:

  • Exekutor
  • Notář
  • Český úřad katastrální a zeměměřický
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OSM - Správa bytového fondu

 • Účel zpracování:Správa bytového fondu
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Žadatel o nájem bytu, Občan - Osoba sdílející společnou domácnost žadatele, Občan - Nájemce, Občan - Osoba sdílející společnou domácnost nájemce, Občan - Dlužník
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent pronájmu bytových prostor (OSM)
  • Vedoucí Odboru správy majetku
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen rady
  • Komise pro bytové prostory

  Externí příjemce:

  • Exekutor
  • Notář
  • Český úřad katastrální a zeměměřický
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OK - Dohody o kulturních akcích

 • Účel zpracování:Dohody o kulturních akcích
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Fyzická osoba, Fyzická osoba podnikající, Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Manažer Šluknovský zámek (OK)
  • Pracovnice RIC (OK)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Ekonomického odboru
  • Vedoucí Odboru kultury
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OK - Registrace návštěvníka městské knihovny

 • Účel zpracování:Registrace návštěvníka městské knihovny
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Registrovaný návštěvník knihovny
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent knihovny (OK)
  • Vedoucí Odboru kultury
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OK - Pronájmy kulturních prostor

 • Účel zpracování:Pronájmy kulturních prostor (Dům kultury, Šluknovský zámek)
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Nájemce, Zástupce právnické osoby - Nájemce
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru kultury
  • Referent Odboru ekonomického
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Strážník Městské policie Šluknov
  • Matrikářka (OVS) – svatby
  • Člen rady – snížení nájemného

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OK - Inzerce, novinové články

 • Účel zpracování:Inzerce, novinové články
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan – Inzerent, Občan - Autor článku
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent inzerce a grafiky (OK)
  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru kultury
  • Referent Odboru ekonomického
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Veřejnost
  • Člen redakční rady (není zaměstnancem úřadu)
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Realizace výběrových řízení na dodavatele, veřejné zakázky

 • Účel zpracování:Realizace výběrových řízení na dodavatele, veřejné zakázky
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Dodavatel - Fyzická osoba podnikající, Dodavatel - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Vedoucí odboru (OVS)
  • Manažer prevence kriminality
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Ekonomického odboru
  • Referent věcně příslušného oddělení
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen výběrové komise
  • Člen Zastupitelstva
  • Člen Rady

  Externí příjemce:

  • Poskytovatel dotace (poskytovatelem jsou i ministerstva či KÚ)
  • Veřejnost – profil zadavatele
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Zvláštní příjemce dávek důchodového zabezpečení

 • Účel zpracování:Zvláštní příjemce dávek důchodového zabezpečení
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Klient, Občan - Zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení, Občan - Opatrovník pro správní řízení
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Referent Sociální pracovník (OVS)
  • Opatrovník pro správní řízení

  Externí příjemce:

  • Dotčený orgán veřejné správy
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Významné životní události občanů

 • Účel zpracování:Významné životní události občanů
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent matriky (OVS)
  • Referent evidence obyvatel (OVS)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Starostka
  • Člen Sboru pro občanské záležitosti

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Výpisy z CzechPOINT

 • Účel zpracování:Výpisy z CzechPOINT
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Cizí státní příslušník
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent CzechPOINT (OVS)

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Volební agenda

 • Účel zpracování:Volební agenda
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Kandidát, Občan - Člen volební komise, Občan – Zmocněnec
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Referent Odboru vnitřní správy
  • Tajemník
  • Starosta

  Externí příjemce:

  • Člen okrskové volební komise
  • Člen volební komise
  • Česká statistický úřad
  • Ministerstvo vnitra ČR
  • Krajský úřad – nadřízený orgán
  • Zmocněněc politické strany či hnutí
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Vidimace a legalizace

 • Účel zpracování:Vidimace a legalizace
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Cizí státní příslušník
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent CzechPOINT (OVS)

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Veřejné opatrovnictví

 • Účel zpracování:Veřejné opatrovnictví
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Klient - Opatrovanec, Občan - Osoby příbuzné a blízké
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Referent Veřejný opatrovník (OVS)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Starosta

  Externí příjemce:

  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovna
  • Oprávněný subjekt veřejné správy
  • Soud
  • Notář
  • Exekutor
  • Poskytovatel zdravotnických služeb
  • Poskytovatel sociálních služeb
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Vedení matriky

 • Účel zpracování:Vedení matriky
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Cizí státní příslušník
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Referent matriky (OVS)
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického

  Externí příjemce:

  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Zdravotní pojišťovna – VZP
  • Ministerstvo vnitra ČR
  • Cizinecká policie
  • Soud
  • Notář
  • Český statistický úřad
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Terénní sociální práce na obci

 • Účel zpracování:Terénní sociální práce na obci
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Klient
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Sociální pracovník (OVS)
  • Referent Terénní pracovník (OVS)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Manažer prevence kriminality (OVM)
  • Strážník městské policie
  • Velitel městské policie

  Externí příjemce:

  • Policie ČR
  • Orgán činný v trestním řízení a přestupkovém řízení
  • Úřad práce
  • Úřad vlády
  • Terénní pracovník jiné organizace
  • Krajský romský koordinátor
  • Škola
  • Školská zařízení
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Terení a pečovatlské služby

 • Účel zpracování:Terénní pečovatelské služby
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Uživatel služby, Občan - příbuzný a blízký uživatele
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Sociální pracovník (OVS)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického

  Externí příjemce:

  • Soud
  • Exekutor
  • Policie ČR
  • Orgán činný v trestním řízení
  • Úřad práce
  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Jiné zařízení poskytující pečovatelské služby
  • Poskytovatel dalších sociálních služeb
  • Zdravotní pojišťovna
  • Krajský úřad – nadřízený orgán
  • Lékař
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Socíální práce na obci

 • Účel zpracování:Sociální práce na obci
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Klient, Občan - Opatrovník klient
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Sociální pracovník (OVS)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy

  Externí příjemce:

  • Soud
  • Policie ČR
  • Orgán činný v trestním řízení a přestupkovém řízení
  • Úřad práce
  • Česká správa sociálního zabezpečení
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Krajský úřad Ústeckého kraje – nadřízený orgán
  • Zdravotní pojišťovna
  • Místně a věcně příslušný správní orgán
  • Lékař
  • Nezisková organizace
  • Škola
  • Školské zařízení
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Přestupky

 • Účel zpracování:Přestupky podle zákona 250/2016 a 251/2016
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Cizí státní příslušník
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Člen přestupkové komise
  • Předseda přestupkové komise
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického

  Externí příjemce:

  • Dotčený orgán
  • Ministerstvo spravedlnosti ČR
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVS - Evidence obyvatel

 • Účel zpracování:Evidence obyvatel
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Obyvatel - občan ČR
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Odboru vnitřní správy
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Odboru ekonomického

  Externí příjemce:

  • Městský úřad Rumburk
  • Ministerstvo vnitra ČR
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVM - Vedení výběrového řízení na zaměstnance

 • Účel zpracování:Vedení výběrového řízení na zaměstnance
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Uchazeč o zaměstnání
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Personalistka (OVM)
  • Referent informatik (OVM)
  • Vedoucí Odboru vnitřní správy
  • Člen rady
  • Člen výběrové komise
  • Tajemnice
  • Starostka

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVM - Úřední deska

 • Účel zpracování:Úřední deska
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Odboru vedení města
  • Vedoucí věcně příslušného odboru
  • Referent věcně příslušného odboru
  • Referent informatik (OVM)

  Externí příjemce:

  • Veřejnost
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVM - Podněty, stížnosti a petice

 • Účel zpracování:Podněty, stížnosti a petice
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Odboru vedení města
  • Vedoucí věcně příslušného odboru
  • Referent věcně příslušného odboru
  • Tajemnice
  • Starosta
  • Místostarosta
  • Člen Zastupitelstva
  • Člen Rady

  Externí příjemce:

  • Kontrolní výbor zastupitelstva
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVM poskytování informací dle zákona

 • Účel zpracování:Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Zaměstnanec (OVM)
  • Vedoucí věcně příslušného odboru
  • Referent věcně příslušného odboru
  • Tajemnice

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVM Personální agenda

 • Účel zpracování:Personální agenda
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Zaměstnanec, Zaměstnanec - dotovaná místa, Zaměstnanec - DPP/DPČ, Zastupitel - Uvolněný/Neuvolněný, Člen komise, Člen výboru
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent personalista (OVM)
  • Referent Odboru vedení města
  • Tajemnice
  • Členové výběrové komise
  • Referent Odboru ekonomického
  • Vedoucí Odboru ekonomického
  • Mzdová účetní (OE)
  • Referent informatik (OVM)
  • Vedoucí odboru – přímý nadřízený

  Externí příjemce:

  • Úřad práce
  • Odborová organizace
  • Lékař závodní preventivní péče
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVM Jednání rady a zastupitelstva

 • Účel zpracování:Jednání rady, zastupitelstva, komisí a výborů
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent věcně příslušného útvaru
  • Vedoucí věcně příslušného útvaru
  • Referent Odboru vedení města (OVM)
  • Tajemnice
  • Člen rady
  • Člen zastupitelstva

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

OVM Agenda vedení města

 • Účel zpracování:Agenda vedení města
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Referent Odboru vedení města (OVM)
  • Referent informatik (OVM)
  • Tajemnice
  • Starostka
  • Místostarosta
  • Člen Rady
  • Člen Zastupitelstva

  Externí příjemce:

  • Není
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

TAJ - Emailová a telefonická komunikace s občany

 • Účel zpracování:Emailová a telefonická komunikace s občany
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan - Fyzická osoba podnikající, Občan - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Vedoucí věcně příslušného úvaru
  • Referent věcně příslušného úvaru
  • Tajemnice

  Externí příjemce:

  • Není

   

   

 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

TAJ - Výkon trestu

 • Účel zpracování:Výkon trestu – obecně prospěšné práce
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan - Odsouzený k výkonu trestu OPP
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Tajemnice
  • Vedoucí Odboru kultury
  • Manažer Šluknovského zámku (OK)

  Externí příjemce:

  • Technické služby Šluknov
  • Probační a mediační služba
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

TAJ - Oznamení o konání schromáždění

 • Účel zpracování:Oznámení o konání shromáždění
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Občan, Občan – Fyzická osoba podnikající, Občan – Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního řádu Města Šluknov):

  • Referent podatelny (OVM)
  • Tajemnice
  • Starostka
  • Člen Rady
  • Člen Zastupitelstva

  Externí příjemce:

  • Městská policie
  • Policie ČR
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

TAJ - Obchodní vztahy

 • Účel zpracování:Obchodní vztahy
 • Kategorie osobních údajů:Adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:Dodavatel - Fyzická osoba podnikající, Dodavatel - Zástupce právnické osoby
 • Kategorie příjemců údajů:

  Uživatel osobních údajů (v rozsahu působnosti dle Organizačního  řádu Města Šluknov):

  • Referent Odboru dotací a veřejných zakázek
  • Referent účtárny (OE)
  • Vedoucí Ekonomického odboru
  • Referent věcně příslušného oddělení
  • Vedoucí věcně příslušného útvaru
  • Referent informatik (OVM)
  • Člen výběrové komise
  • Člen rady
  • Člen zastupitelstva

  Externí příjemce:

  • Poskytovatel dotace EU
  • Veřejnost
 • Doba uchování:Dle Spisového a skartačního řádu

Evidence poskytnutých finančních příspěvků

 • Účel zpracování:vyřizování žádostí o dary a dotace
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:podavatelé žádostí o dary a dotace
 • Kategorie příjemců údajů:Městský úřad Šluknov
 • Doba uchování:viz spisový a skartační řád

Volební seznamy

 • Účel zpracování:seznamy voličů
 • Kategorie osobních údajů:adresní a identifikační údaje
 • Kategorie subjektů údajů:oprávnění voliči
 • Kategorie příjemců údajů:Městský úřad Šluknov
 • Doba uchování:stále - stálý seznam je aktualizován průběžně

Soubory ke stažení

clanky10658/mesto_sluknov_-_gdpr_-_informacni_memorandum2.pdf290 kBGDPR - Informační memorandum pro veřejnostVloženo: 07. 08. 2019, 16:19h

Buďte s námi ve spojení